Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Datová architektura
Datová architektura
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F154
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-06-21
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Obsahové vymezení
  • Datová architektura představuje uspořádání datových zdrojů a informačních aktiv , kterými podnik musí disponovat, aby naplnil své definované cíle a potřeby.
  • Datová architektura tak definuje datové zdroje různého typu , jejich charakteristiky a vazby, a to jak interní, tak využívané externí.
2. Efekty, výhody:
  • Datová architektura podává komplexní přehled o provozovaných, řešených i plánovaných databázích a datových zdrojích s vymezením jejich vzájemných vazeb,
  • Datová architektura je podkladem pro systematické dlouhodobé řízení datových zdrojů ve firmě, je podkladem pro řízení a plánování aktivit v oblasti kvality dat, v zajištění dostupnosti datových zdrojů, řízení zodpovědnosti za datové zdroje apod.
  • Datová architektura většinou tvoří součást informační strategie firmy,
  • Je důležitým prostředkem pro efektivní komunikaci o plánech rozvoje datových zdrojů, včetně pořizování externích dat mezi IT útvary, uživatelskými útvary i externími dodavateli.
  • Datová architektura umožňuje kvalitně plánovat nové datové zdroje, databáze a zasazovat je do stávajícího systému dat.
3. Problémy a omezení:
  • Pro řešení a rozvoj Datová architektury musí být obvykle vyčleněn specialista, což může být v jeho zajištění problém.
  • Při využívání Datová architektury musí být na straně uživatelů i informatiků odpovídající znalosti a pochopení její potřeby.
  • Ještě před zahájením řešení datové architektury musí být jasně definované, jak bude využita v řízení firmy a v jejím rozvoji, do jakých projektů se bude promítat, jaké další architektury na ni budou vázat.