Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Softwarová architektura
Softwarová architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D056A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-17
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Softwarová architektura - účel dokumentu
  • Účelem je vytvořit celkový pohled na softwarový produkt, moduly, jejich charakteristiky a hlavní vazby.

2. Obsah dokumentu
  • V případě softwarové architektury je systémem , na kterém architekturu definujeme, jeden softwarový produkt , tj. jedna softwarová aplikace.
  • Hlavními komponentami, jejichž strukturu a vztahy architektura definuje, jsou programové moduly aplikace.
  • Detailní charakteristiky vyjadřuje faktor MBI "Softwarová architektura" (F155 ).
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A )