Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Softwarová architektura
Softwarová architektura
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D056A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Voříšek, J. KIT, VŠE
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Softwarová architektura - účel dokumentu

Účelem je vytvořit celkový pohled na softwarový produkt, moduly, jejich charakteristiky a hlavní vazby.

2. Obsah dokumentu

V případě softwarové architektury je systémem, na kterém architekturu definujeme, jeden softwarový produkt, tj. jedna softwarová aplikace. Hlavními komponentami, jejichž strukturu a vztahy architektura definuje, jsou programové moduly aplikace. detailně – viz faktor (F155).