Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Katalog datových zdrojů
Katalog datových zdrojů
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D211A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2014-02-01
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Katalog datových zdrojů - účel dokumentu
 • Účelem je detailně dokumentovat obsah, struktury a další charakteristiky vybraných datových zdrojů.
2. Struktura dokumentu:
 1. Id. DZ - jednoznačná identifikace datového zdroje,
 2. Kategorie datového zdroje,
 3. Název datového zdroje,
 4. Dodavatel datového zdroje (interní / externí), Dislokace datového zdroje – centralizované, decentralizované na podnikových útvarech apod.,
 5. Aktuální objem v GB,
 6. Využití datového zdroje - podle aplikací, problémy ve vztahu k aplikacím,
 7. Uživatelé datového zdroje - podle podnikových útvarů, případně rolí a pracovníků,
 8. Zodpovědnost - za stav obsahu a užití datového zdroje podle rolí, případně podle pracovníků,
 9. Zodpovědnost - za provoz datového zdroje podle rolí, případně podle pracovníků,
 10. Dostupnost datového zdroje - stav a problémy spojené s dostupností datového zdroje vymezeným uživatelům,
 11. Bezpečnostní otázky a problémy datového zdroje,
 12. Kvalita dat – přesnost údajů, integrita apod.
 13. Návrh na další využití datového zdroje v podniku:
  1. Zachovat se specifikací nároků na integraci do nového systému,
  2. Kompletně nahradit,
  3. Zajistit potřebnou kvalitu dat,
 14. Hlavní problémy spojené s provozem datového zdroje.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Analýza datových zdrojů (U201A ).
4. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: doporučená struktura dokumentu.