Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení technologických zdrojů v IT
Řízení technologických zdrojů v IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG203
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení technologických zdrojů“ – přehled úloh
 • Analýzy ASW zdrojů - (U241A ) - resp. aplikačních software pro všechny druhy aplikací v podniku,
 • Analýzy zdrojů IT infrastruktury - (U242A ) - tj. technické prostředky, základní softaware, komunikační infrastrukturu,
 • Definování technologických standardů - (U243A ) - jak pro aplikační software, tak pro IT infrastrukturu,
 • Konfigurační řízení - (U244A ) - evidence, analýzy a řešení změn v konfiguracích IT prostředků,
 • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh zahrnuje veškeré aktivity týkající se analýz, výběru a pořízení všech komponent aplikačního software a technologické platformy , na které jsou provozovány aplikace – operačních systémů, systémů řízení bází dat, integračních a monitorovacích nástrojů, technických a komunikačních prostředků a jejich konfigurací.
 • Cílem procesů řízení v této oblasti je rozvíjet a naplňovat aplikační, softwarovou a technologickou architekturu systému, viz úloha (U034A ), a vytvořit tak předpoklady pro efektivní provoz IT, minimalizaci nároků na správu a vytvořit prostor pro úpravy systému a škálování jeho výkonu, aniž by byla narušena jeho vnitřní konzistence.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku (S262 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Skupina úloh je z pohledu zdrojů ovlivněna skupinou faktorů Faktory IT infrastruktury (FG800 ) a rovněž nároky na IT, tj. všemi aplikačními faktory – skupinou Faktory IT aplikací (FG300).
 • Úlohy skupiny jsou rovněž ovlivněny faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
5. "Řízení technologických zdrojů v IT"- vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Skupina úloh vychází zejména návrhu technologické architektury v úloze Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ).
 • Podstatné vstupy pro skupinu úloh jsou na druhé straně získávány z provozních úloh, tj. Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Řešení úloh řízení technologických zdrojů je podkladem pro plánování projektů ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Výsledky úloh skupiny se promítají do řízení a řešení jednotlivých projektů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ), tj. obecně ve skupině úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ), tak do různých typů projektů v doméně.
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení technologických zdrojů zajišťují na manažerské úrovni zejména Manažer rozvoje IT (R104 ), Manažer provozu IT (R105 ) a podle své působnosti i další IT manažeři (RG100 ). V rámci jednotlivých projektů se na řízení datových zdrojů podílí i Manažer projektu (R103 ).
 • Řešení jednotlivých úloh a problémů spojených s IT je náplní práce specialistů, zejména IT architekta (R401 ) a vzhledem k významu integračních úloh Architekt integrace (R407 ) a Správce integrační platformy (R408 ).
 • Na provozní úrovni se na uvedených úlohách podílí pracovníci ve skupině rolí Systémoví administrátoři (RG600 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace skupiny úloh tvoří dokumenty podskupiny Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 ), které zahrnují zejména konfigurační databázi a obsahují aktuální charakteristiky provozovaných a plánovaných informačních technologií.
 • Technologická architektura jako vstup pro řízení IT představuje samostatný dokument (D054A ).
 • Charakteristiky technologických zdrojů jako podklady pro jejich řízení z provozní úrovně zahrnují dokumenty podskupiny Provozní dokumentace (DSG700 ) a Dokumenty nestandardních stavů a service-desku (DSG720 ).
8. Metriky
 • V úlohách této skupiny se využívají především Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).
 • Na provozní úrovni lze jako podklad pro řízení technologických zdrojů využít podskupiny Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ) a Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupině Podniková organizace (DIGQ01 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.