Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení technologických zdrojů v IT
Řízení technologických zdrojů v IT
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG203
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh zahrnuje veškeré aktivity týkající se analýz, výběru a pořízení všech komponent aplikačního software a technologické platformy, na které jsou provozovány aplikace – operačních systémů, systémů řízení bází dat, integračních a monitorovacích nástrojů, technických a komunikačních prostředků a jejich konfigurací. Cílem procesů řízení v této oblasti je rozvíjet a naplňovat aplikační, softwarovou a technologickou architekturu systému, viz úloha (U034A ), a vytvořit tak předpoklady pro efektivní provoz IT, minimalizaci nároků na správu a vytvořit prostor pro úpravy systému a škálování jeho výkonu, aniž by byla narušena jeho vnitřní konzistence.
3. Přehled úloh
 • Do „Řízení technologických zdrojů“ spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Analýzy ASW zdrojů - (U241A ) - resp. aplikačních software pro všechny druhy aplikací v podniku,
  • Analýzy zdrojů IT infrastruktury - (U242A ) - tj. technické prostředky, základní softaware, komunikační infrastrukturu,
  • Definování technologických standardů - (U243A ) - jak pro aplikační software, tak pro IT infrastrukturu,
  • Konfigurační řízení - (U244A ) - evidence, analýzy a řešení změn v konfiguracích IT prostředků,
  • Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Vývojáři“ (RG400 ),
 • „Návrháři a správci databází“ (RG500 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řízení technologických zdrojů“ (DSG230 ),
 • „Dokumenty návrhu informační strategie“ (DSG040 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty evidence IT služeb a SLA(DSG100 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Provozní dokumentace“ (DSG700 ),
 • „Dokumenty nestandardních stavů a service-desku“ (DSG720 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG240 ),
 • „Základní „Metriky IT služeb“ (ISG100 ),
 • „Metriky plánování IT služeb“ (ISG120 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení a správy IT zdrojů“ (ISG600 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • IT - technické a softwarové prostředky, data“ (FSG800 ),
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Sourcing(FSG120 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • IT infrastruktura pro podnikovou analytiku“ (FSG480 ),
 • Komunikace“ (FSG830 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Rámce v informatice“ (MG300 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Řízení technologických zdrojů v IT"- vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Skupina úloh vychází zejména návrhu technologické architektury v úloze Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ).
 • Podstatné vstupy pro skupinu úloh jsou na druhé straně získávány z provozních úloh, tj. Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Řešení úloh řízení technologických zdrojů je podkladem pro plánování projektů ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Výsledky úloh skupiny se promítají do řízení a řešení jednotlivých projektů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ), tj. obecně ve skupině úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ), tak do různých typů projektů v doméně.
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.