Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení rozvoje IT služeb
Řízení rozvoje IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka
 • Celková, detailnější charakteristika domény řízení rozvoje IT služeb je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Řízení rozvoje IT služeb je orientována na dvě úrovně úloh spojených s rozvojem informatiky, a to na řízení IT projektů představující manažerskou rovinu projektů a na úroveň řešení různých typů projektů.
3. Obsah skupin úloh řízení rozvoje IT služeb
 • Řízení projektu (TG401 ),
  • Zahájení projektu (U401A ), Operativní řízení a administrace projektu (U402A ), Řešení projektu (U403A ), Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ),
 • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
  • Zpracování úvodní studie (U411A ), Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ), Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ), Implementace aplikace – TASW (U413A ), Implementace aplikace – IASW (U413B ), Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ),
 • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ):
  • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ), ERP: Analýza a návrh (U422A ), ERP: Implementace (U423A ), ERP: Zavedení do provozu, migrace (U424A ),
 • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ):
  • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ), WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ), WMS – ERP: Implementace (U428A ), WMS - ERP: Migrace (U429A ),
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ):
  • BI: Zpracování Úvodní studie (U431A ), BI: Specifikace přírůstku řešení (U432A ), BI: Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ), BI: Modelování a návrh řešení (U434A ), BI: Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ), BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ), BI: Implementace řešení, (U437A ), BI: Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ),
 • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ):
  • BI: Tvorba dashboardu, (U441A ), BI: Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ), Strategie v oblasti Big data (U443A ), Dolování dat, Data mining (U445A ),
 • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ):
  • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ), Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ), Implementace SSBI aplikací (U453A ), Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ),
 • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ):
  • MA: Zpracování Úvodní studie (U461A ), MA: Analýza stavu a požadavků na MA (U463A ), MA: Návrh technologické platformy MA (U464A ), MA: Definování oblasti bezpečnosti MA (U465A ), MA: Implementace řešení MA (U466A ), MA: Zavedení do provozu a údržba MA (U467A ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ):
  • ECM: Zpracování úvodní studie (U471A ), ECM: Analýza a návrh aplikace (U472A ), ECM: Implementace aplikace (U473A ), ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U474A ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ):
  • CRM: Zpracování úvodní studie (U481A ), CRM: Analýza a návrh aplikace (U482A ), CRM: Implementace aplikace (U483A ), CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U484A ),
 • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ):
  • eShop: Zpracování úvodní studie (U491A ), eShop: Analýza a návrh (U492A ), eShop: Implementace (U493A ), eShop: Zavedení do provozu, migrace (U494A ).
4. Vazby a souvislosti úloh řízení rozvoje IT
 • Vazby a souvislosti úloh k ostatním komponentám jsou k dispozici na základní stránce "Řízení IT podniku" (DO001 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně