Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení rozvoje IT služeb
Řízení rozvoje IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení rozvoje IT služeb
 1. Řízení projektu - (TG401 ),
 2. Řešení aplikačního projektu - (TG410 ),
 3. Řešení projektu implementace ERP - (TG420 ),
 4. Implementace a integrace WMS do ERP - (TG426 ),
 5. Řešení projektu business intelligence, BI - (TG430 ),
 6. Specifické úlohy business intelligence, BI - (TG440 ),
 7. Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI - (TG450 ),
 8. Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA - (TG460 ),
 9. Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM - (TG470 ),
 10. Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM - (TG480 ),
 11. Řešení projektu implementace eShopu - (TG490 ),
 12. CPM finančné konsolidácie - (TG500 ),
 13. Implementace eHealth - (TG550XHE ).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Řízení rozvoje IT služeb je orientována na dvě úrovně úloh spojených s rozvojem informatiky, a to na řízení IT projektů představující manažerskou rovinu projektů a na úroveň řešení různých typů projektů.
 • Zahrnuje řešení projektů aplikačního charakteru zaměřené zejména na analytickou a projektovou rovinu řešení.
3. Obsah skupin úloh řízení rozvoje IT služeb
 • Řízení projektu (TG401 ),
  • Zahájení projektu (U401A ), Operativní řízení a administrace projektu (U402A ), Řešení projektu (U403A ), Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ),
 • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
  • Zpracování úvodní studie (U411A ), Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ), Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ), Implementace aplikace – TASW (U413A ), Implementace aplikace – IASW (U413B ), Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ),
 • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ):
  • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ), ERP: Analýza a návrh (U422A ), ERP: Implementace (U423A ), ERP: Zavedení do provozu, migrace (U424A ),
 • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ):
  • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ), WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ), WMS – ERP: Implementace (U428A ), WMS - ERP: Migrace (U429A ),
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ):
  • BI: Zpracování Úvodní studie (U431A ), BI: Specifikace přírůstku řešení (U432A ), BI: Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ), BI: Modelování a návrh řešení (U434A ), BI: Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ), BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ), BI: Implementace řešení, (U437A ), BI: Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ),
 • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ):
  • BI: Tvorba dashboardu, (U441A ), BI: Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ), Strategie v oblasti Big data (U443A ), Dolování dat, Data mining (U445A),
 • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ):
  • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ), Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ), Implementace SSBI aplikací (U453A ), Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ),
 • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ):
  • MA: Zpracování Úvodní studie (U461A ), MA: Analýza stavu a požadavků na MA (U463A ), MA: Návrh technologické platformy MA (U464A ), MA: Definování oblasti bezpečnosti MA (U465A ), MA: Implementace řešení MA (U466A ), MA: Zavedení do provozu a údržba MA (U467A ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ):
  • ECM: Zpracování úvodní studie (U471A ), ECM: Analýza a návrh aplikace (U472A ), ECM: Implementace aplikace (U473A ), ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U474A ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ):
  • CRM: Zpracování úvodní studie (U481A ), CRM: Analýza a návrh aplikace (U482A ), CRM: Implementace aplikace (U483A ), CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U484A ),
 • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ):
  • eShop: Zpracování úvodní studie (U491A ), eShop: Analýza a návrh (U492A ), eShop: Implementace (U493A ), eShop: Zavedení do provozu, migrace (U494A ).
4. Metriky – ukazatelé využívané v řízení rozvoje IT služeb, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů rozvoje IT služeb
6. Faktory – vymezující prostředí řízení rozvoje IT služeb
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Situace na IT trhu (F031 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Podniková kultura (F050 ),
 • Kompetenční centra (F053 ),
 • Zaměření IT služeb (F055 ),
 • Reengineering podnikových procesů (F057 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro rozvoje řízení IT služeb
 • Analýzy řešených IT projektů (A401A ),
 • Hodnocení IT služeb (A101A ),
 • Analýzy plnění SLA (A102A ),
 • Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
 • Analýzy kvality IT služeb (A104A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
 • Vývojáři (RG400 ),
 • Návrháři a správci databází (RG500 ),
 • Systémoví administrátoři (RG600 ),
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze rozvoje IT služeb
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ),
 • Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ).
10. Scénáře – problémy a otázky v řízení rozvoje IT služeb
 • Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu (S401 ),
 • Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu (S407 ),
 • Implementují se aplikace ERP (S441 ),
 • Implementují se aplikace business intelligence (S451 ),
 • Implementují se aplikace SSBI, self service business intelligence, (S452 ),
 • Implementují se aplikace řízení podnikového obsahu, ECM (S471 ),
 • Implementuje se eShop (S481 ),
 • Implementují se mobilní aplikace, MA (S491 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce v řízení rozvoje IT služeb
 • PMBOK, Project Management Body of Knowledge (M401 ),
 • PRINCE2, Projects in Controlled Environments (M402 ),
 • Datové modelování (M501 ),
 • Procesní modelování (M502 ),
 • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • Business Dimensional Lifecycle (M511 ),
 • Firemní metodiky pro řešení business intelligence projektů (M512 ),
 • CMMI-DEv, CMMI for Development (M521 ),
 • Rational Unified Process, RUP (M522 ),
 • Microsoft Solutions Framework, MSF (M523 ),
 • OpenUP (M524 ),
 • Feature driven development, FDD (M525 ),
 • Scrum (M526 ),
 • Extrémní programování, XP (M527 ),
 • Metodika pro Malé Softwarové Projekty, MMSP (M528 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně