Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení rozvoje IT služeb
Řízení rozvoje IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení rozvoje IT služeb

Doména představuje skupiny úloh pro řízení projektů a řešení implementací různých typů aplikací:

 1. Řízení projektu (TG401 ),
 2. Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
 3. Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
 4. Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
 5. Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 6. Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ),
 7. Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ),
 8. Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 9. Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 10. Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
 11. Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ).
2. Zaměření a účel domény

Doména Řízení rozvoje IT služeb je orientována na dvě úrovně úloh spojených s rozvojem informatiky, a to na řízení IT projektů představující manažerskou rovinu projektů a na úroveň řešení různých typů projektů, především projektů aplikačního charakteru zaměřené zejména na analytickou a projektovou rovinu řešení.

3. Obsah skupin úloh řízení rozvoje IT služeb
 • Řízení projektu (TG401 ),
  • Zahájení projektu (U401A ), Operativní řízení a administrace projektu (U402A ), Řešení projektu (U403A ), Ukončení a vyhodnocení projektu (U404A ),
 • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
  • Zpracování úvodní studie (U411A ), Analýza a návrh aplikace – TASW (U412A ), Analýza a návrh aplikace – IASW (U412B ), Implementace aplikace – TASW (U413A ), Implementace aplikace – IASW (U413B ), Příprava na zavedení do provozu, migrace (U414A ),
 • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ):
  • ERP: Zpracování úvodní studie (U421A ), ERP: Analýza a návrh (U422A ), ERP: Implementace (U423A ), ERP: Zavedení do provozu, migrace (U424A ),
 • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ):
  • WMS - ERP: Úvodní studie (U426A ), WMS - ERP: Analýza a návrh (U427A ), WMS – ERP: Implementace (U428A ), WMS - ERP: Migrace (U429A ),
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ):
  • BI: Zpracování Úvodní studie (U431A ), BI: Specifikace přírůstku řešení (U432A ), BI: Analýza stavu a požadavků na BI (U433A ), BI: Modelování a návrh řešení (U434A ), BI: Návrh technologické platformy přírůstku (U435A ), BI: Návrh transformací dat - ETL (U436A ), BI: Implementace řešení, (U437A ), BI: Zavedení BI do provozu, migrace, (U438A ),
 • Specifické úlohy business intelligence, BI (TG440 ):
  • BI: Tvorba dashboardu, (U441A ), BI: Realizace prediktivní analýzy, PA, (U442A ), Strategie v oblasti Big data (U443A ), Dolování dat, Data mining (U445A),
 • Řešení projektu samoobslužných business intelligence, SSBI (TG450 ):
  • Zpracování Úvodní studie pro SSBI (U451A ), Analýza a návrh SSBI aplikací (U452A ), Implementace SSBI aplikací (U453A ), Zavedení do provozu SSBI aplikací (U454A ),
 • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ):
  • MA: Zpracování Úvodní studie (U461A ), MA: Analýza stavu a požadavků na MA (U463A ), MA: Návrh technologické platformy MA (U464A ), MA: Definování oblasti bezpečnosti MA (U465A ), MA: Implementace řešení MA (U466A ), MA: Zavedení do provozu a údržba MA (U467A ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ):
  • ECM: Zpracování úvodní studie (U471A ), ECM: Analýza a návrh aplikace (U472A ), ECM: Implementace aplikace (U473A ), ECM: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U474A ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ):
  • CRM: Zpracování úvodní studie (U481A ), CRM: Analýza a návrh aplikace (U482A ), CRM: Implementace aplikace (U483A ), CRM: Příprava na zavedení do provozu, migrace (U484A ),
 • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ):
  • eShop: Zpracování úvodní studie (U491A ), eShop: Analýza a návrh (U492A ), eShop: Implementace (U493A ), eShop: Zavedení do provozu, migrace (U494A ).
4. Metriky – ukazatelé využívané v řízení rozvoje IT služeb, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky řízení IT projektů (ISG500 ),
 • Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ),
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
 • Metriky sourcingu (ISG060 ),
 • Metriky řízení lidských zdrojů (ISGQ50 ),
 • Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace (ISGQ53 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů rozvoje IT služeb
6. Faktory – vymezující prostředí řízení rozvoje IT služeb
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Situace na IT trhu (F031 ),
 • Stav legislativy (F034),
 • Podniková kultura (F050 ),
 • Kompetenční centra (F053 ),
 • Zaměření IT služeb (F055 ),
 • Reengineering podnikových procesů (F057 ),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Úroveň řešení IT a poskytovaných IT služeb (FSG130 ),
 • Celopodnikové aplikace a řízení skladů (FSG300 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro rozvoje řízení IT služeb
 • Analýzy řešených IT projektů (A401A ),
 • Hodnocení IT služeb (A101A ),
 • Analýzy plnění SLA (A102A ),
 • Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
 • Analýzy kvality IT služeb (A104A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
 • Vývojáři (RG400 ),
 • Návrháři a správci databází (RG500 ),
 • Systémoví administrátoři (RG600 ),
 • Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze rozvoje IT služeb
 • Dokumenty řízení IT projektů (DSG400 ),
 • Dokumenty řešení aplikačních projektů (DSG420 ),
 • Dokumenty řešení projektů business intelligence (DSG460 ),
 • Dokumenty evidence IT služeb a SLA (DSG100 ),
 • Dokumenty plánování IT služeb (DSG120 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ).
10. Scénáře – problémy a otázky v řízení rozvoje IT služeb
 • Je třeba zajistit systematické a kvalifikované řízení IT projektu (S401 ),
 • Je třeba zajistit systematický průběh řízení a implementace IT projektu (S407 ),
 • Implementují se aplikace ERP (S441 ),
 • Implementují se aplikace business intelligence (S451 ),
 • Implementují se aplikace SSBI, self service business intelligence, (S452 ),
 • Implementují se aplikace řízení podnikového obsahu, ECM (S471 ),
 • Implementuje se eShop (S481 ),
 • Implementují se mobilní aplikace, MA (S491 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce v řízení rozvoje IT služeb
 • PMBOK, Project Management Body of Knowledge (M401 ),
 • PRINCE2, Projects in Controlled Environments (M402 ),
 • Datové modelování (M501 ),
 • Procesní modelování (M502 ),
 • Dimenzionální modelování (M504 ),
 • Business Dimensional Lifecycle (M511 ),
 • Firemní metodiky pro řešení business intelligence projektů (M512 ),
 • CMMI-DEv, CMMI for Development (M521 ),
 • Rational Unified Process, RUP (M522 ),
 • Microsoft Solutions Framework, MSF (M523 ),
 • OpenUP (M524 ),
 • Feature driven development, FDD (M525 ),
 • Scrum (M526 ),
 • Extrémní programování, XP (M527 ),
 • Metodika pro Malé Softwarové Projekty, MMSP (M528 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně