Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení rozvoje IT služeb
Řízení rozvoje IT služeb
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO400
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení rozvoje IT služeb je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
 • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Řízení rozvoje IT služeb je orientována na dvě úrovně úloh spojených s rozvojem informatiky, a to na řízení IT projektů představující manažerskou rovinu projektů a na úroveň řešení různých typů projektů.
3. Oblasti řízení rozvoje IT služeb
 • Řízení projektu (TG401 ),
 • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
 • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
 • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
 • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Řešení úloh podnikové analytiky (TG440 ),
 • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence , SSBI (TG450 ),
 • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
 • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
 • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
 • Implementace eHealth (TG550XHE ).
4. Vazby úloh řízení rozvoje IT služeb na ostatní komponenty

5. Řízení rozvoje It služeb
 • Detailněji – viz přiložený dokument
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně