Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řešení projektu implementace eShopu
Řešení projektu implementace eShopu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG490
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řešení projektu implementace eShopu“ – přehled
 • Zpracování úvodní studie eShopu (U491A ),
 • Analýza a návrh (U492A ),
 • Implementace (U493A ),
 • Zavedení do provozu, migrace (U494A ).
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • E-shop (Internetový obchod, elektronický obchod) je webová aplikace, jež primárně slouží ke zprostředkování obchodních transakcí prostřednictvím internetu. Mimo to slouží k poskytování informací o zboží a zprostředkování doplňkových služeb.
 • Internetový obchod odpovídá modelům B2C a B2B. B2B (Business to business) – týká se obchodních vztahů mezi dvěma podniky.
 • Důraz je kladen na rychlost transakcí a maximální integraci na podnikové aplikace . B2C (Business to customer) – reprezentuje vztah mezi podnikem a koncovým spotřebitelem, zákazníkem. Jedná se o nejvíce rozšířený model využívaný e-shopy.
 • Koncepce e-shopů pro B2C a B2B je odlišná, ale na trhu se proto objevují hybridní systémy B2C, B2B, které zajišťují vyvážené řešení schopné uspokojit obě cílové skupiny.
 • Účelem úloh eShopu je :
  • zajistit kvalitní analytickou a implementační přípravu nasazení eShopu,
  • optimalizovat podnikové procesy vzhledem k zařazení eShopu do obchodních aktivit podniku,
  • zlepšovat obchodní výsledky podniku, zvýšení počtu zákazníků, zvýšení objemu prodeje apod.,
  • zajistit efektivní integraci eShopu zejména s ERP systémem.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • S analytickou přípravou a nasazením eShopu do provozu je spojena celá řada otázek a problémů, které jsou vyjádřeny ve scénáři " Je třeba řešit rozvoj řízení prodeje“ (SQ101 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Nejvýznamnějším faktorem je v tomto případě faktor eShop, Internetový obchod (F350 ).
 • Dalšími aplikačními faktory, které se na úlohy přímo váží jsou ERP (F300 ), WMS, Warehouse Management Systém (F310 ), a Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ),
 • Ve vztahu k externím kapacitám jsou podstatné i faktory v podskupinách Cloud computing a jeho služby (FSG100 ) a Sourcing (FSG120 ).
5. Metriky pro „Řešení projektu implementace eShopu“
 • V úlohách se využívají metriky řízení, tj. v podskupinách Metriky řízení IT projektů (ISG500 ) a Metriky řízení změn IT projektů (ISG530 ), a dále specifické metriky pro provoz eShopů:
  • Marketingové náklady na návštěvu, eShop (IQ1101 ),
  • Konverzní poměr (IQ1102 ),
  • Tržba na návštěvu (IQ1103 ),
  • Délka návštěvy webové stránky (IQ1104 ),
  • Míra opuštění, Bounce rate (IQ1105 ),
  • Index přijetí zákazníka (IQ1106 ),
  • Počet prodaných produktů přes eShop (IQ1107 ),
  • Zisk na produkt v eShopu (IQ1108 ),
  • Průměrná hodnota objednávky (IQ1109 ),
  • Počet položek na objednávku (IQ1110 ),
  • Nejčastější lokality zákazníků (IQ1111 ),
  • Počet objednávek za stanovený čas (IQ1112 ).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řešení eShopu zajišťují na manažerské úrovni Manažeři projektů (R103 ) v kooperaci s Informačním manažerem, CIO (R101 ), Manažerem projektového portfolia (R111 ) a Manažerem rozvoje IT (R104 ).
 • Z uživatelské strany jsou významnými spolutvůrci řešení Manažer marketingu, CMO, Chief Marketing Officer (RQ003 ) a Manažer obchodu (RQ004 ),
 • Na vlastním řešení projektu eShopu se podle jeho konkrétní povahy podílejí různou měrou skupiny specialistů, a to Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ), Analytici, systémoví analytici (RG300 ), Vývojáři (RG400 ), Návrháři a správci databází (RG500 ), Systémoví administrátoři (RG600 ),
 • Na řešení projektu je významná kooperace uživatelské sféry , podílejí se na něm zejména Metodik, klíčový uživatel (RQ032 ), Vlastník byznys procesu (RQ033 ) a Vlastník business požadavku (RQ034 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.