Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky bezpečnosti IT služeb
Metriky bezpečnosti IT služeb
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG160
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika metrik zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel metrik
 • Metriky bezpečnosti IT služeb představují součást komplexu pro řízení IT firmy a tvoří základ řízení IT bezpečnosti ve vazbě na bezpečnost celé firmy.
3. Přehled metrik
 • Počet bezpečnostních incidentů (I161 ),
 • Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v % (I162 ),
 • Počet IT služeb se zdokumentovanými riziky (I163 ),
 • Finanční náklady na bezpečnost IT služeb (I165 ),
 • Počet pracovníků, kteří absolvovali školení bezpečnosti (I166 ),
 • Počet systémů (aplikací) s plány na obnovu a scénáři nouzového provozu (I167 ),
 • Rozsah bezpečnosti serverů v % (I168 ),
 • Backup pokrytí (I169 ).
4. Využití metrik v oblastech řízení podniku a IT
 • Řízení bezpečnosti služeb (TG106 ),
 • Řízení kvality IT služeb (TG105 ).
 • Celkový přehled oblastí řízení: Řízení IT podniku (DO001 ), Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
5. Hlavní dimenze pro analýzy metrik
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ).
 • Přehled všech dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIGG0).
6. Hlavní zdroje dat pro metriky
 • Dokumenty řízení bezpečnosti IT služeb (DSG140 ),
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).