Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze ekonomiky IT
Dimenze ekonomiky IT
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Přehled dimenzí ekonomiky IT
 • Ekonomické dimenze představují samostatnou skupinu dimenzí ekonomiky a zahrnují:
  • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ),
  • Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
  • Ekonomické efekty IT (DI204 ),
  • Mimoekonomické efekty IT (DI205 ).
2. Podskupiny metrik ve vztahu k dimenzím podnikové organizace
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).