Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina dimenzí : Dimenze ekonomiky IT
Dimenze ekonomiky IT
Kód skupiny dimenzí

Standardní kód skupiny dimenzí v MBI.

:
DIG200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny dimenzí – užití, obsah

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dimenzí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel dimenzí
 • Dimenze IT ekonomiky představují samostatnou skupinu dimenzí ekonomiky a pokrývají zejména náklady a efekty IT.
3. Přehled dimenzí
 • Náklady na IT, nákladové druhy (DI202 ),
 • Náklady na IT dle životního cyklu (DI203 ),
 • Ekonomické efekty IT (DI204 ),
 • Mimoekonomické efekty IT (DI205 ).
4. Využití dimenzí ve vztahu ke skupinám metrik
 • Metriky řízení nákladů na IT (ISG400 ),
 • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ),
 • Metriky řízení investic do IT (ISG440 ).
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
5. Hlavní zdroje dat pro dimenze
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT (DSG320 ),
 • Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT (DSG330 ),
 • Dokumenty řízení investic do IT (DSG340 ),
 • Přehled všech datových zdrojů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).