Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT
Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG330
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů IT:
  • Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
  • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ).
  • Dokument Analýzy a plán výnosů z IT je výstupem úlohy Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ).
  • Dokument Analýzy dosahovaných efektů z IT je výstupem úlohy Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ).