Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT
Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG330
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika dokumentů a datových zdrojů zařazených do podskupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled dokumentů
 • Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
 • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ).
3. Využití dokumentů v oblastech řízení
 • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ).
 • Dokument Analýzy a plán výnosů z IT je výstupem úlohy Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ).
 • Dokument Analýzy dosahovaných efektů z IT je výstupem úlohy Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A ).
 • Celkový přehled oblastí řízení a jejich úloh je uveden v rámci následujících domén MBI:
  • Řízení IT podniku (DO001 ),
  • Podnikové řízení a analytika (DO00 )