Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy dosahovaných efektů z IT
Analýzy dosahovaných efektů z IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D332A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýzy dosahovaných efektů z IT - účel dokumentu
  • Účelem je vyhodnotit ekonomické i mimoekonomické efekty informatiky a připravit podklady pro změny v IT službách, aplikacích i infrastruktuře.

2. Obsah dokumentu
  • Dokument Analýzy dosahovaných efektů informatiky obsahuje hodnocení ekonomických i mimoekonomických efektů, tj. představujících rozdíly v základních ekonomických ukazatelích podniku (zisk, náklady, produktivita atd.) i efektů, které nelze kvantitativně vyjádřit, např. pověst firmy u zákazníků, jejich spokojenost atd.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Analýzy dosahovaných efektů IT služeb (U332A )