Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Analýzy a plán výnosů z IT
Analýzy a plán výnosů z IT
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D331A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Analýzy a plán výnosů z IT - účel dokumentu
  • Účelem je vyhodnotit dosahované výnosy z informatiky (přímé i nepřímé) a připravit podklady pro úpravy ve struktuře IT služeb.
2. Obsah dokumentu
  • Dokument Analýzy a plán výnosů z informatiky zahrnuje výsledky analýz a plánované hodnoty přímých finančních výnosů z informatiky i výnosy z přidané hodnoty informatiky k základním produktům a službám.
  • Obsahuje rovněž hodnocení vývoje finančních výnosů v čase a porovnání skutečných výnosů oproti plánovaným.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Analýzy a plánování výnosů z IT služeb (U331A ).