Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy výnosů z IT služeb
Analýzy výnosů z IT služeb
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U331A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Kabuďová, Z. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy výnosů z IT služeb“ – účel:
 • Účelem analýz výnosů z IT služeb je zajistit očekávané výnosy z IT služeb, pokud je podnik na takové služby orientován, resp. pokud je poskytuje,
 • Účelem je identifikace nových IT služeb poskytovaných zákazníkům, které by mohly přinášet další ekonomické efekty,
 • Analýzy výnosů z IT služeb mají přinést i podněty k získávání výnosů jako přidané hodnoty IT k základním produktů a službám, např. možnosti konfigurace výrobků dle potřeb zákazníka na webu firmy, informace zákazníkovi o průběhu zakázky apod.
2. Funkcionalita analýz výnosů z IT
 • Analytický dokument: Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
 • Celkový přehled metrik řízení výnosů IT je k dispozici na adrese:
  • Metriky řízení výnosů a efektů z IT (ISG420 ).
2.1. Analýzy výnosů z IT dle služeb a zákazníků:
 • Ukazatelé pro analýzy výnosů z IT dle služeb a zákazníků:
  • Výnosy z IT (I421 ),
  • Objem výnosů z IT jako přidané hodnoty (I422 ),
  • Zvýšení podnikových výnosů v % - díky výnosům z IT (I423 ),
  • Objem nákladů na IT služby (I102 ) - pro kalkulace poměru výnosů na nákladech,
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ),
 • Dimenze pro analýzy výnosů z IT dle služeb a zákazníků:
2.2. Časové analýzy výnosů z IT služeb („Time Intelligence“):
 • Vývoj výnosů z IT v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot výnosů z IT od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání výnosů z IT, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
2.3. Srovnávací analýzy výnosů z IT dle služeb:
 • Porovnání plánovaného objemu výnosů z IT se skutečností , případně porovnání jednotlivých variant plánů – dimenze Plán, skutečnost (DI003 ),
 • Srovnávací analýzy hodnot ukazatelů podle dimenzí , např. porovnání podle jednotlivých zákazníků,
 • Určení vybraného počtu nejlepších / nejhorších prvků - např. TOP 10 zákazníků.
3. Zdroje dat:
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Evidence zákazníků (DQ102A),
 • Evidence obchodních případů Prodej (DQ103A),
 • Ceníky zboží a služeb (DQ104A),
 • Evidence obchodních příležitostí (DQ105A),
 • Dodací a platební podmínky (DQ106A),
 • Plány a odhady objemu prodeje (DQ111A),
 • Analýzy prodeje (DQ112A ),
 • Plán projektů (D123A ).
4. Nástroje pro analýzy výnosů z IT dle služeb:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ), s tím souvisí postup řešení ve skupině úloh Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ), např. úloha Analýza a návrh SSBI aplik ací (U452A ),
 • Příklad v Power Pivotje v MBI aplikace Analýzy výnosů a efektů IT (A303A).
5. Podmínky úspěšnosti analýz výnosů z IT dle služeb:
 • Zajištění komplexnosti a kvality analýz výnosů z IT s vazbou na celopodnikové analýzy, podnikové finanční analýzy (UQ054A ), řešení analýz s využitím potřebného množství analytických dimenzí,
 • Dosažení požadované flexibility analýz vzhledem k aktuálním potřebám a podmínkám manažerů IT a současně potřebné granularity dat pro realizaci analytických operací,
 • Využití strukturovaných i nestrukturovaných dat, např. pro analýzy zákazníků, trhu, vývoje poptávky apod.,
 • Výnosy mají zahrnovat jednak přímé finanční výnosy z IT produktů a služeb a jednak výnosy představující přidanou hodnotu k hlavním produktům a službám podniku,
 • Úloha je výrazně ovlivněna postavením informatiky jako obchodní komodity v podniku a je zřejmé, že ve většině neinformatických firem bude mít pouze podpůrný význam.