Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Zvýšení podnikových výnosů v %
Zvýšení podnikových výnosů v %
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I423
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
%
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Zvýšení podnikových výnosů v % - představuje procentní zvýšení souhrnné hodnoty výnosů, zjištěné výpočtem z dílčích položek výnosů nebo souhrnným odhadem.
  • Jde o zvýšení výnosů ze základních produktů a služeb (mimo přímé výnosy z IT), které lze přisuzovat uplatnění IT.
2. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
  • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ).
3. Adekvátní dimenze