Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Ekonomické efekty IT
Ekonomické efekty IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI204
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Ekonomické efekty IT - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje základní strukturu podnikových finančních ukazatelů, zejména nákladových a výnosových , kde se efekty informatiky projevují jejich snížením nebo zvýšením.
 • V této dimenzi jsou pouze efekty vyjádřené ve finančních jednotkách.
 • Ostatní efekty, i když mají bezprostřední vztah k ekonomice (např. počet zákazníků), tvoří dimenzi mimoekonomických efektů. Struktura dimenze vychází z konkrétních vybraných podnikových ukazatelů.
2. Prvky dimenze
 • Kategorie ekonomických efektů v MBI tvoří:
  • Finanční ukazatelé podniku,
  • Výnosy z informatiky přímé,
  • Výnosy z informatiky, přidaná hodnota.
3. Datové zdroje dimenze
 • Účetní evidence (DQ041A ),
 • Finanční výkazy podniku (DQ051A ),
 • Analýzy a plán výnosů z IT (D331A ),
 • Analýzy dosahovaných efektů z IT (D332A ),
 • Protokol o ukončení a vyhodnocení projektu (D413A ),
 • Protokol kontroly kvality řešení projektu (D415A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Průměrné hodnoty za vybrané ekonomické efekty.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie ekonomických efektů :
  • Identifikátor kategorie ekonomických efektů,
  • Plný název kategorie ekonomických efektů,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie ekonomických efektů.
 • Úroveň 2: Ekonomické efekty :
  • Identifikátor ekonomických efektu,
  • Identifikátor kategorie ekonomických efektů,
  • Plný název ekonomických efektu,
  • Obsahové vymezení ekonomických efektu,
  • Časová perioda zjišťování efektu.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).