Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Protokol kontroly kvality řešení projektu
Protokol kontroly kvality řešení projektu
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D415A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Matoušková, S, (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Protokol kontroly kvality řešení projektu - účel dokumentu

Účelem je dokumentovat výsledky kontroly kvality řešení projektu, identifikovat problémy a definovat řešení.

2. Obsah dokumentu

Protokol kontroly kvality obsahuje:

  1. Číslo kontroly a datum provedení kontroly,
  2. Stav - zda byla kvalita splněna či nesplněna,
  3. Odchylky- pokud kvalita nebyla dostačující, definované odchylky,
  4. Jméno a podpis kontrolora.