Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Podnikové útvary
Podnikové útvary
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DIQ003
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Podnikové útvary - obsahové vymezení
 • Dimenze představuje strukturu organizačních jednotek podniku podle platné organizační struktury.
 • V praxi je třeba uvažovat i paralelní organizační struktury (realizované na jedné dimenzi), jako např. maticové, projektové apod.
 • Využívá se např. pro alokaci nákladů na jednotlivé útvary , pro hodnocení vybavenosti útvarů (např. softwarovými licencemi apod.), pro analýzy kapacit útvarů vzhledem k jejich účasti na projektech atd.,
 • Jedna dimenze může zahrnovat více organizačních struktur v rámci daného podniku
2. Prvky dimenze
 • Dimenze nemá v MBI referenční charakter, pouze charakter příkladu . Musí se vytvořit vždy na základě konkrétní organizační struktury daného podniku.
 • Data dimenze tak vycházejí z organizační dokumentace podniku , z organizačního řádu, interních předpisů apod.
3. Datové zdroje dimenze
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané podnikové útvary.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Skupiny útvarů :
  • Identifikátor skupiny útvarů,
  • Název skupiny útvarů,
  • Obsahové vymezení skupiny útvarů.
 • Úroveň 2: Útvary :
  • Identifikátor útvaru,
  • Identifikátor skupiny útvarů,
  • Číslo útvaru dle organizační struktury,
  • Plný název útvaru,
  • Působnost a funkční náplň útvaru,
  • Plánovaný počet funkčních míst,
  • Význam útvaru v podniku.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).