Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Objem nákladů na IT služby
Objem nákladů na IT služby
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I102
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
tis. Kč
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
  • Objem nákladů na IT služby - v členění podle požadovaných dimenzí, zejména služeb, dodavatelů, nákladových druhů atd.
2. Související metriky
  • Podíl nákladů na IT služby na celkových nákladech podniku v %, podle nákladových druhů, podnikových útvarů,
  • Objem nákladů na IT služby mající pro podnik strategický význam , tj. přinášejí mu konkurenční výhody nebo posilují konkurenceschopnost,
  • Podíl nákladů na IT služby mající pro podnik strategický význam , tj. přinášejí mu konkurenční výhody nebo posilují konkurenceschopnost, na celkových nákladech podniku v %,
  • Objem nákladů na IT služby zajišťované externími poskytovateli v tis. Kč, v členění podle služeb, poskytovatelů, útvarů,
  • Podíl nákladů na IT služby zajišťované externími poskytovateli v %, v členění podle služeb, poskytovatelů, útvarů.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Katalog IT služeb (D111A ),
  • Účetní evidence (Hlavní kniha) (Hlavní kniha) (DQ041A ),
  • Obchodní dokumentace IT služeb (D115A ),
  • Analytická a provozní dokumentace IT služby (D116A ).
4. Adekvátní dimenze