Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Aplikace
Aplikace
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI105
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Aplikace - obsahové vymezení
 • Dimenze Aplikace představuje strukturu plánovaných nebo využívaných aplikací podle jejich kategorií.
 • Kategorie aplikací se rozlišují jejich funkcionalitou, používanými technologiemi, projekčními a provozními nároky.
 • Účelem dimenze jsou možnosti alokace nákladů a efektů na aplikace, rozlišení jejich priorit z hlediska řešení projektů nebo dalšího rozvoje apod.  Součástí atributů dimenze je např. určení významu aplikace (strategické, rozvojové, provozní apod.), působnost aplikace v rámci podniku apod.
2. Prvky dimenze
 • Dimenze Aplikace v MBI má dvě úrovně, a to kategorie aplikací – aplikace .
 • Rozlišují se např. (dle faktorů MBI) následující kategorie aplikací:
  • ERP (F300 ),
  • WMS, Warehouse Management Systém (F310 ),
  • eShop, Internetový obchod (F350 ),
  • Elektronické zásobování - e-Procurement (F351 ),
  • Elektronická tržiště - e-Marketplace (F352 ),
  • Řízení dodavatelských řetězců (F354 ),
  • Dodavatelem řízené zásobování (F355 ),
  • Řízení vztahů se zákazníky, CRM- Customer Relationship Management (F371 ),
  • Business intelligence (F400 ), Competitive Intelligence (F481 ),
  • ECM: Správa podnikového obsahu, Enterprise Content Management (F500 ),
  • Mobilní aplikace, Mobile Computing (F550).
3. Datové zdroje dimenze
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Dokument specifikace projektu (D402A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané aplikace nebo kategorie aplikací.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie aplikací :
  • Identifikátor kategorie aplikací,
  • Plný název kategorie aplikací,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie aplikací
 • Úroveň 2: Aplikace:
  • Identifikátor aplikace,
  • Identifikátor kategorie aplikací,
  • Plný název aplikace,
  • Obsahové vymezení a účel aplikace,
  • Význam aplikace pro podnik (provozní, strategická atd.), ,
  • Způsob realizace aplikace – typový SW, na zakázku, kombinace,
  • Použitá platforma aplikace - použité databázové technologie, použitý OS,
  • Klíčové problémy spojené s aplikací.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).