Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Faktor : Řízení dodavatelských řetězců
Řízení dodavatelských řetězců
Kód faktoru

Standardní kód faktoru v MBI.

:
F354
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Gála, L. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2016-10-20
Podstatné charakteristik faktoru

Obsahové vymezení faktoru

1. Účel, smysl faktoru Řízení dodavatelských řetězců
 • Na výsledném produktu a jeho dodávce konečnému zákazníku se zpravidla podílí více podniků . Ty utvářejí tzv. dodavatelský řetězec (supply chain) , který v klasické lineární podobě tvoří: dodavatel → výrobce → distributor → prodejce → zákazník.
2. Efekty a přínosy faktoru pro kvalitu řízení podniku a IT
 1. Úzkým propojením různých firem na bázi informačních technologií s e posiluje váha celého takového komplexu při získávání zakázek a při výběrových řízeních,
 2. Díky propojení různých firem v dodavatelském řetězci a řízení zakázek v celém jeho rámci je možné podstatně pružněji a rychleji reagovat na požadavky zákazníků, včetně kvantitativních nebo sortimentních změn v zakázkách,
 3. V rámci celého řetězce je možné lépe optimalizovat a koordinovat jednotlivé zakázky , optimalizovat dopravní cesty mezi subjekty v řetězci a tak snižovat náklady na realizované zakázky,
 4. Koordinace aktivit jednotlivých členů a optimalizace dodavatelského řetězce jako celku,
 5. Vyrovnávání nabídky s poptávkou a tím lepší řízení produkce každého článku a řetězce,
 6. Výrobci velmi rychle zjistí požadavky svých odběratelů a vyrobí zboží v množství a v provedení, které je požadováno,
 7. Odběratelé mohou mít přehled o stavu zásob a výrobě výrobce a podle toho i upravovat požadavky na výrobu určitého zboží nebo se obrátit na jiného výrobce v řetězci, schopnost dodat uživatelem zkonfigurovaný produkt se spolehlivým termínem dodávky,
 8. Dosažení potřebných parametrů realizace zakázek (zejména v čase dodávek, pružnosti, spolehlivosti a kvality souvisejících služeb) při redukci nákladů na řízení řetězců, na skladování materiálu, manipulaci a dopravu materiálu.
3. Otázky, roblémy a omezení spojené s faktorem
 1. Musí existovat ochota jednotlivých subjektů v dodavatelském řetezci APS/SCM vytvořit a využívat,
 2. Musí být shoda mezi subjekty v dodavatelském řetězci, kdo bude tvořit jeho řídící článek,
 3. Musí být dosažena shoda na standardech a technologiích pro zajištění komunikace mezi jednotlivými subjekty.