Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Provozní dokumentace
Provozní dokumentace
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D711A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Provozní dokumentace - účel dokumentu
 • Účelem je dokumentovat stav a průběh provozu IT infrastruktury a jejích jednotlivých prvků, identifikovat problémy a definovat řešení.
2. Obsah dokumentu
 • Provozní dokumentace představuje v MBI souhrnnou dokumentaci, tj. skupinu dokumentů charakterizujících provoz celé podnikové informatiky.
 • Zahrnuje protokoly správy sítě, správy databází, správy aplikací a další dílčí dokumenty. V případě řešení dílčích úloh se tato skupina dokumentů bude dělit na jednotlivé specializované dokumenty.
3. Vznik dokumentu
 • V úlohách:
  • Správa IT infrastruktury (U701A ),
  • Správa událostí (U701B),
  • Správa databází (U702A ),
  • Zálohování dat (U702B ),
  • Správa aplikací (U703A ).