Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Správa aplikací
Správa aplikací
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U703A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Černohorský, J. (KIT, VŠE)
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.8
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Správa aplikací“ – cíl, účel

Cílem úlohy je zajistit potřebnou kvalitu provozu aplikací. Identifikovat problémy v provozu aplikací a připravit jejich řešení.

2. Vstupy úlohy:
 • Aplikační architektura (D053A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Kapacitní plán v IT (D236A ),
 • Rozpočet IT (D325A ).
3. Výstupy úlohy:
 • Provozní dokumentace (D711A ), aktualizovaná,
 • Katalog IT služeb (D111A ), aktualizovaný,
 • Katalog požadavků na IT (D042A ), aktualizovaný,
 • Plán projektů (D123A ), aktualizovaný.SEC1#Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Kvalitní dokumentace před předáním a zavedením aplikace do provozu a průběžná aktualizace provozní dokumentace v průběhu životního cyklu nasazené aplikace,
 • Pokud možno jednotné technologické prostředí pro provoz aplikací.
4. Doporučené praktiky
 • Je účelné přesně nastavit podmínky pro provoz aplikací v rámci SLA, včetně bonusů a sankcí.
 • V rámci SLA by se neměly stanovovat pouze provozní podmínky aplikací, ale též četnosti a průběh aktualizací aplikací apod.
5. “Správa aplikací“ - klíčové aktivity

5.1. Plánování zařazování aplikací do provozu

Na základě harmonogramu jednotlivých projektů se v této úloze zpracovává a aktualizuje plán zařazení nových aplikací, resp. projektů do provozu. Zahrnuje i doplnění a zpřesnění dokumentace před předáním aplikace do provozu.

5.2. Organizační a technologické zajištění realizace aplikace

Po ukončení migrace projektu se realizuje předání do zkušebního provozu. To znamená, že vedení provozu musí prověřit provozuschopnost aplikace v aktuálních provozních podmínkách, resp. v daném stavu technologické infrastruktury a ve vazbě na ostatní již používané aplikace. V produkčním prostředí se nesmí stát, že jedna aplikace ovlivní druhou. Ideální při nasazení virutalizace aplikací, kde každá aplikace funguje v podstatě ve vlastním sandboxu. Současně se ověřuje i úplnost a kvalita provozní dokumentace před převzetím do plného provozu. Organizační a technologické zajištění realizace aplikace obsahuje:

 1. analýzu organizačních a technologických podmínek realizace aplikace - organizační připravenosti a nároků včetně analýzy vazeb mezi již nasazenými aplikacemi,
 2. přípravu infrastruktury a organizačních podmínek provozu aplikace,
 3. komplexní technologické a organizační zajištění požadavků na provoz aplikace,
 4. aktualizaci provozní dokumentace.
5.3. Plán provozu aplikací

Představuje především aktualizaci harmonogramu provozu aplikací, aktualizaci návrhu plánu projektů na zařazení do provozu.

5.4. Nastavení přístupových práv

Nastavení přístupových práv se realizuje podle definovaných rolí, které mají s aplikací pracovat, tj. které role mohou data aplikace pouze číst, které aktualizovat, doplňovat, nebo rušit.

5.5. Vyhodnocení provozní připravenosti

Vyhodnocení provozní připravenosti aplikace obsahuje i zpracování a odsouhlasení protokolu o převzetí projektu do provozu – akceptace.

5.6. Distribuce a automatická instalace SW

Distribuce zahrnuje:

 1. distribuci a automatickou instalaci SW,
 2. přípravu scriptů pro instalaci nového SW,
 3. ladění scriptů, testování scriptů,
 4. zkušební instalace SW,
 5. realizace dálkové instalace SW,
 6. případně i upgrade software na pracovních stanicích,
 7. zpracování a kompletaci dokumentace o instalovaném software a upgrade pracovních stanic,
 8. plán vzdáleného stažení (odebrání) aplikace při ukončení jejího používání. Každá aplikace se jednou přestane používat. Ve veřejném sektoru je fluktuace aplikací poměrně častá.