Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence softwarových aktiv
Evidence softwarových aktiv
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D234A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence softwarových aktiv - účel dokumentu
  • Účelem je poskytovat přehled o aktuálním stavu softwarových aktiv a minimalizovat problémy s jejich neoprávněným užíváním.

2. Obsah dokumentu
  • Dokument Evidence softwarových aktiv obsahuje :
    • celkový přehled instalovaných a provozovaných software,
    • sleduje případy nekontrolovaného užívání software,
    • užívání nelegálně nabytého software,
    • nelegálního užívání software,
    • návrhy na úspory z multilicenčních smluv,
    • návrhy na omezení nákupu nových licencí vzhledem k dosud nevyužívaným licencím.
  • U evidence veškerých dokladů a smluv se doporučuje archivace jak v elektronické tak v papírové podobě. Z důvodu možné kontroly by měly být tyto doklady rychle dohledatelné. V případě upgradu je nutné zachovat i veškeré dokumenty verze předchozí .
  • Pokud se na seznamu softwarových aktiv vyskytne více kopií stejného softwaru a každá kopie má zvlášť zakoupenou licenci, měl by nastat pádný důvod ke zvážení pořízení multilicenční smlouvy na daný software a tím snížit náklady.
3. Vznik dokumentu
  • V úlohách:
    • Analýzy IT infrastruktury (U242A ),
    • Analýzy ASW zdrojů (U241A ).
4. Obsah balíčku ke stažení
  • Text: doporučená struktura dokumentu,
  • Tabulka: přehled softwarových aktiv a jejich charakteristik.

5. Poznámky, reference
  • I když většinou oddělení SAM použije pro evidenci softwarových aktiv specializovaný software, může se stát, že se ho například malé organizaci nevyplatí pořídit. Potom stačí k evidenci použít jakýkoliv tabulkový procesor.
  • Jaké všechny údaje by každý zaevidovaný software měl mít právě v tomto dokumentu. Naopak tento dokument mohou využít také vlastníci specializovaného softwaru, aby mohli zkontrolovat, zda jejich program eviduje všechny potřebné údaje.