Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Analýzy ASW zdrojů
Analýzy ASW zdrojů
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U241A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Analýzy ASW zdrojů“ – účel:
 • Účelem analytické úlohy je specifikovat úzká místa provozovaných a plánovaných aplikací z pohledu jejich zajištění aplikačním software a připravit podklady pro jejich řešení v rámci plánovaných nákupů aplikačních produktů,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénářích, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením analytických úloh (SQ004 ) a ve scénáři zaměřeného na specifické problémy a otázky v řízení ASW zdrojů:
  • Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku (S262 ).
2. Funkcionalita analýz ASW zdrojů
 • Analytický dokument: Analýza stavu ASW zdrojů (D233B)
 • Celkový přehled metrik řízení IT zdrojů je k dispozici na adrese:
  • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).
2.1. Analýzy ASW zdrojů:
 • Ukazatelé pro analýzy ASW zdrojů:
  • Počty softwarových licencí (I242 ),
  • Objem zpoždění v implementaci služeb (I243 ),
  • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
  • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ),
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Počet IT služeb strategického významu (I054 ), Objem nákladů na IT služby (I102 ),
  • Počty pracovníků ve vztahu k IT (I221 ), Pracovní fond v člověkodnech ve vztahu k IT (I222 ),
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ),
 • Dimenze pro analýzy ASW zdrojů:
2.2. Časové analýzy ASW zdrojů („Time Intelligence“):
 • Vývoj ASW zdrojů v čase – platí pro všechny uvedené ukazatele, včetně jejich dimenzí a navíc s dimenzí Časová dimenze (DI001 ), tj. obvykle počínaje rokem a konče na úrovni dne,
 • Postupný nárůst hodnot datových ukazatelů od aktuálního data - k začátku roku (YTD (year-to-date), resp. k začátku kvartálu (QTD, quarter-to-date), resp. k začátku měsíce (MTD, month-to-date),
 • Meziroční porovnání hodnot ukazatelů ASW zdrojů, vývojové trendy – tj. hodnoty ukazatelů jak za aktuální období, resp. rok, tak za odpovídající období v minulých létech.
3. Zdroje dat:
 • Aplikační architektura (D053A ), Softwarová architektura (D056A ),
 • Architektura IT služeb (D052A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ).
4. Nástroje pro analýzy ASW zdrojů:
 • Aplikace a technologie Business Intelligence (FSG400 ),
 • Aplikace Self Service Business Intelligence (F455 ).
5. Podmínky úspěšnosti analýzy ASW zdrojů:
 • Předpokladem je průběžně vedená a aktualizovaná evidence ASW zdrojů v podniku, včetně jeho dislokovaných útvarů (závodů, poboček atd.),
 • Určení, v jakém rozsahu bude úloha aplikována , zda bude zahrnovat i dílčí, resp. individuální aplikace jednotlivých útvarů nebo oddělení,
 • Jasná identifikace problémů spojených s provozovaným aplikačním software, analýza příčin a návrhy řešení, a to v těchto oblastech:
  • shoda, případně neshody s navrženou aplikační architekturou podniku,
  • do jaké míry odpovídá funkcionalita standardním i specifickým požadavkům uživatelů,
  • dodržení aktuálně platné legislativy ve funkcionalitě ASW,
  • dostupnost ASW na různých platformách koncových zařízení (standardní PC, notebooky, tablety),
  • odpovídající doba odezvy,
  • kvalita uživatelského interface,
  • kvalita služeb dodavatele ASW,
 • Kvalitní a úplná specifikace záměrů dalšího rozvoje aplikačního software, a to:
  • aktualizace a upřesnění pozice ASW v aplikační architektuře,
  • aktualizace požadavků na počet licencí,
  • definování aktuálních požadavků na novou, nebo upravenou funkcionalitu ASW,
  • definování nových požadovaných vazeb na ostatní aplikace,
  • definování nových požadavků na technologickou platformu (databáze, servery, počty a typy koncových zařízení),
  • aktualizace požadavků na služby poskytovatele ASW.