Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počty softwarových licencí
Počty softwarových licencí
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I242
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
licence
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počty softwarových licencí - vztahují se na všechny typy software, tj. základní, aplikační i specializovaný software.

2. Související metriky
  1. Počet nevyužitých licencí, resp. celkový počet zakoupených licencí software, ale které dosud nebyly použity v provozu,
  2. Podíl dosud nevyužitých licencí software na celkovém počtu zakoupených softwarových licencí v %,
  3. Podíl počtu softwarových prostředků, u nichž nejsou dodrženy stanovené standardy na celkovém počtu softwarových prostředků infrastruktury v %.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Specifikace technologických standardů (D232A ),
  • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ).
4. Adekvátní dimenze
  • Časová dimenze (DI001 ),
  • Hardware, technické prostředky (DI108 ),
  • Software (DI107 ).