Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Hardware, technické prostředky
Hardware, technické prostředky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI108
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Hardware, technické prostředky - obsahové vymezení

Dimenze Hardware představuje strukturu technických zařízení v rámci IT, tj. serverů, periferních a komunikačních zařízení. Ve větším detailu se tato dimenze využívá zejména u velkých organizací. Zdrojem dat je plánovací, provozní, případně projektová dokumentace. K atributům dimenze patří standardní technické parametry, úroveň virtualizace zdrojů atd.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze rozlišuje ve dvou úrovních kategorie technických prostředků – technické prostředky. Kategorie technických prostředků zahrnují:

 1. Osobní počítače – nepřenosné,
 2. Osobní počítače – přenosné,
 3. Mobilní zařízení,
 4. Počítače střední třídy (Midrange),
 5. Střediskové počítače (Mainframe),
 6. Tiskárny,
 7. Prostředky chránící systém před výpadky el. proudu,
 8. Prostředky zajišťující požadované klimatické podmínky,
 9. Prostředky ochrany před neoprávněným vstupem.
3. Datové zdroje dimenze
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané technické prostředky nebo kategorie technických prostředků.

5. Atributy dimenze

Úloha 1: Kategorie technických prostředků:

 • Identifikátor kategorie technických prostředků,
 • Plný název kategorie technických prostředků,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie technických prostředků.

Úloha 2: Technický prostředek:

 • Identifikátor technického prostředku,
 • Identifikátor kategorie technických prostředků,
 • Plný název technického prostředku,
 • Funkční vymezení a účel technického prostředku,
 • Podstatné parametry technického prostředku,
 • Klíčové problémy technického prostředku.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze,
 • Text: OECD: CLASSIFYING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SERVICES,
 • Text: OECD: INFORMATION ECONOMY PRODUCT DEFINITIONS BASED ON THE CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION (VERSION 2).

7. Poznámky, reference

Příklady dat pro dimenzi a jejich struktura mají pro účely MBI čistě pracovní a zjednodušený charakter. Klasifikace OECD pro tuto oblast jsou součástí balíčku.