Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Hardware, technické prostředky
Hardware, technické prostředky
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI108
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Hardware, technické prostředky - obsahové vymezení
 • Dimenze Hardware představuje strukturu technických zařízení v rámci IT , tj. serverů, periferních a komunikačních zařízení. Ve větším detailu se tato dimenze využívá zejména u velkých organizací.
 • Zdrojem dat je plánovací, provozní, případně projektová dokumentace. K atributům dimenze patří standardní technické parametry, úroveň virtualizace zdrojů atd.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze rozlišuje ve dvou úrovních kategorie technických prostředků – technické prostředky .
 • Kategorie technických prostředků zahrnují:
  • Osobní počítače – nepřenosné,
  • Osobní počítače – přenosné,
  • Mobilní zařízení,
  • Počítače střední třídy (Midrange),
  • Střediskové počítače (Mainframe),
  • Tiskárny,
  • Prostředky chránící systém před výpadky el. proudu,
  • Prostředky zajišťující požadované klimatické podmínky,
  • Prostředky ochrany před neoprávněným vstupem.
3. Datové zdroje dimenze
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ),
 • Konfigurační databáze (D231A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané technické prostředky nebo kategorie technických prostředků.
5. Atributy dimenze
 • Úloha 1: Kategorie technických prostředků :
  • Identifikátor kategorie technických prostředků,
  • Plný název kategorie technických prostředků,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie technických prostředků.
 • Úloha 2: Technický prostředek :
  • Identifikátor technického prostředku,
  • Identifikátor kategorie technických prostředků,
  • Plný název technického prostředku,
  • Funkční vymezení a účel technického prostředku,
  • Podstatné parametry technického prostředku,
  • Klíčové problémy technického prostředku.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze,
 • Text: OECD: CLASSIFYING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SERVICES,
 • Text: OECD: INFORMATION ECONOMY PRODUCT DEFINITIONS BASED ON THE CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION (VERSION 2).
7. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).