Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Plán rozvoje technologické infrastruktury
Plán rozvoje technologické infrastruktury
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D235A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Plán rozvoje technologické infrastruktury - účel dokumentu
 • Účelem je specifikovat plánované aktivity pořízení, upgrade a případně vyřazení prvků IT infrastruktury.
2. Obsah dokumentu
 • Dokument Plán rozvoje technologické infrastruktury obsahuje :
  • specifikaci změn a úprav technologické infrastruktury,
  • požadavky na výběr a pořizování nových technických a softwarových prostředků,
  • řízení upgrade stávajících prostředků s respektováním nároků na škálování technologické infrastruktury,
  • návrhy na vyřazení nepotřebných technických prostředků.
3. Vznik dokumentu
 • V úloze: Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).