Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Plánování rozvoje IT infrastruktury
Plánování rozvoje IT infrastruktury
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U246A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-19
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.7
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Plánování rozvoje IT infrastruktury“ – účel:
 • Účelem je na základě technologické architektury efektivně specifikovat inovace technologické infrastruktury vzhledem k provozovaným aplikacím a potřebám podniku,
 • Účelem plánovací úlohy je efektivní a co nejpřesnější zpracování plánů rozvoje IT infrastruktury realizované podle různých hledisek (dimenzí) pro různé časové horizonty,
 • Účelem je rovněž nalézt optimální kombinaci zdrojů IT infrastruktury , která bude efektivní vzhledem k požadavkům byznysu,
 • Úloha má současně řešit otázky definované ve scénářích MBI, a to zejména ve scénáři, kde jsou formulovány společné otázky a problémy spojené s řešením plánovacích úloh (SQ005 ).
2. Funkcionalita plánování rozvoje IT infrastruktury
 • Plánovací dokumenty: Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ), Kapacitní plán v IT (D236A ),
 • Celkový přehled metrik řízení IT zdrojů je k dispozici na adrese:
  • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).
2.1. Plánování rozvoje IT infrastruktury dle vybraných dimenzí:
 • Ukazatelé pro plánování rozvoje IT infrastruktury:
  • Počty konfiguračních položek (I241 ),
  • Počty softwarových licencí (I242 ),
  • Pokrytí uživatelských požadavků v % (I052 ),
  • Úroveň a kvalita IT služeb (I053 ),
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Objem nákladů na IT služby (I102 ).
 • Dimenze pro plánování rozvoje IT infrastruktury:
3. Zdroje dat:
 • Technologická architektura (D054A ), Aplikační architektura (D053A ),
 • Softwarová architektura (D056A ), Architektura IT služeb (D052A ),
 • Katalog požadavků na IT (D042A ),
 • Katalog IT služeb (D111A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Plán projektů (D123A ),
 • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
 • Procesní dokumentace podniku (DQ003A ),
 • Analýza IT dodavatelů (D121A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ).
4. Nástroje pro plánování rozvoje IT infrastruktury:
 • Plánovací aplikace na bázi business intelligence , např. TM1 (AQ014B ), Targetty (AQ009A ) a další,
 • Specializované aplikace.
5. Podmínky úspěšnosti plánování rozvoje IT infrastruktury:
 • Kvalitní evidence IT zdrojů a její průběžná aktualizace,
 • Racionální určení rozsahu evidence a plánování IT zdrojů,
 • Kvalifikované a kvalitní rozbory ekonomické i mimoekonomické náročnosti na pořízení nových IT zdrojů, a to vzhledem k jasně definovaným potřebám byznysu,
 • Efektivní využití standardních zdrojů pro hodnocení požadavků na IT zdroje, zejména service desk apod.,
 • Pro systematické řízení a plánování IT zdrojů je účelné stanovit specialistu , nebo tým, který bude mít rozhodování v této oblasti v kompetenci,
 • Podstatnými vstupy, vedle uživatelských požadavků, by měly být i navržené architektury, zejména aplikační a technologická a oproti nim je třeba uživatelské požadavky verifikovat.
6. Klíčové aktivity plánování rozvoje IT infrastruktury
 • Specifikace nároků na rozvoj IT zdrojů - vzhledem k informační strategii, plánu projektů a aktuálnímu stavu provozu IT podniku,
 • Zpracování výsledků analýz - návrhy a projednání případných změn v aplikační a technologické architektuře ve vzájemných vazbách, zejména s respektováním dopadů změn v aplikační architektuře do technologické architektury,
 • Zajištění změn v IT zdrojích -posuzování uživatelských požadavků, zákonů a předpisů, vyhodnocení organizačních změn v podniku s dopady do IT, vyhodnocení aktuální i očekávané nabídky produktů a služeb na IT trhu, výběr a pořizování nových ASW i prostředků IT infrastruktury, řízení upgrade stávajících prostředků s respektováním nároků na škálování technologické infrastruktury dle měnících se požadavků služeb,
 • Vyřazování IT prostředků - s respektováním příslušných legislativních nároků.