Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Požadavky na IT
Požadavky na IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Požadavky na IT - obsahové vymezení
 • Dimenze reprezentuje obvyklou strukturu identifikovaných požadavků uživatelů v členění podle oblastí podnikového řízení .
 • Vychází z běžné praxe podniku , z dokumentací help desku nebo service desku, úvodních analýz projektů atd. Slouží pro sledování úrovně pokrytí požadavků, finanční náročnosti na realizaci požadavků apod.
2. Prvky dimenze
 • Prvky dimenze požadavků lze strukturovat např. podle oblastí podnikového řízení, nebo základních procesů.
 • Není účelné je strukturalizovat podle organizační struktury útvarů nebo pracovníků, protože ty se mohou často měnit.
 • Návrh dimenze v MBI obsahuje na nejvyšší úrovni požadavků následující kategorie :
  • Strategické řízení,
  • Finanční řízení,
  • Marketing,
  • Prodej,
  • Nákup,
  • Řízení skladů,
  • Řízení personálních zdrojů,
  • Řízení majetku,
  • Řízení údržby,
  • Řízení výroby,
  • Příprava výroby,
  • Řízení energií,
  • Řízení dopravy,
  • Řízení rozvoje organizace a správy,
  • Řízení kvality,
  • Řízení IT.
3. Datové zdroje dimenze
 • Katalog požadavků na IT (D042A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané požadavky nebo kategorie požadavků.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie požadavků :
  • Identifikátor kategorie požadavků,
  • Plný název kategorie požadavků,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie požadavků,
 • Úroveň 2: Požadavky :
  • Jednoznačná identifikace uživatelského požadavku,
  • Id. kategorie uživatelského požadavku,
  • Plný název uživatelského požadavku,
  • Obsahové vymezení cíle, zdroj, resp. důvod uživatelského požadavku (např. nastavení aplikací na nové obchodní aktivity),
  • Priorita naplnění uživatelského požadavku v podniku, např. 1 - nejvyšší, 2 - střední, 3 - podpůrný uživatelský požadavek,
  • Metrika pro měření plnění uživatelského požadavku, např. tis. Kč, %, rozdílová hodnota podnikových ukazatelů apod.,
  • Současná hodnota ukazatele, ke kterému se uživatelský požadavek vztahuje, vyjádřená v metrice,
  • Plánovaná hodnota ukazatele, ke kterému se uživatelský požadavek vztahuje, vyjádřená v metrice,
  • Účinnost, resp. časový horizont, kdy by měl být podnikový uživatelský požadavek splněn,
  • Periodicita zjišťování hodnot ukazatele pro sledování plnění uživatelského požadavku, např. 1/M,
  • Vlastník, resp. zodpovědná role za dosažení definovaného efektu, nebo efektů.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).