Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Požadavky na IT
Požadavky na IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI102
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Požadavky na IT - obsahové vymezení

Dimenze reprezentuje obvyklou strukturu identifikovaných požadavků uživatelů v členění podle oblastí podnikového řízení. Vychází z běžné praxe podniku, z dokumentací help desku nebo service desku, úvodních analýz projektů atd. Slouží pro sledování úrovně pokrytí požadavků, finanční náročnosti na realizaci požadavků apod.

2. Prvky dimenze

Prvky dimenze požadavků lze strukturovat např. podle oblastí podnikového řízení, nebo základních procesů. Není účelné je strukturalizovat podle organizační struktury útvarů nebo pracovníků, protože ty se mohou často měnit. Návrh dimenze v MBI obsahuje na nejvyšší úrovni kategorií požadavků následující kategorie:

 1. Strategické řízení,
 2. Finanční řízení,
 3. Marketing,
 4. Prodej,
 5. Nákup,
 6. Řízení skladů,
 7. Řízení personálních zdrojů,
 8. Řízení majetku,
 9. Řízení údržby,
 10. Řízení výroby,
 11. Příprava výroby,
 12. Řízení energií,
 13. Řízení dopravy,
 14. Řízení rozvoje organizace a správy,
 15. Řízení kvality,
 16. Řízení informatiky.
3. Datové zdroje dimenze

Katalog požadavků na IT (D042A ).

4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané požadavky nebo kategorie požadavků.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie požadavků:

 • Identifikátor kategorie požadavků,
 • Plný název kategorie požadavků,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie požadavků

Úroveň 2: Požadavky:

 • Jednoznačná identifikace uživatelského požadavku,
 • Id. kategorie uživatelského požadavku,
 • Plný název uživatelského požadavku,
 • Obsahové vymezení cíle, zdroj, resp. důvod uživatelského požadavku (např. nastavení aplikací na nové obchodní aktivity),
 • Priorita naplnění uživatelského požadavku v podniku, např. 1 - nejvyšší, 2 - střední, 3 - podpůrný uživatelský požadavek,
 • Metrika pro měření plnění uživatelského požadavku, např. tis. Kč, %, rozdílová hodnota podnikových ukazatelů apod.,
 • Současná hodnota ukazatele, ke kterému se uživatelský požadavek vztahuje, vyjádřená v metrice,
 • Plánovaná hodnota ukazatele, ke kterému se uživatelský požadavek vztahuje, vyjádřená v metrice,
 • Účinnost, resp. časový horizont, kdy by měl být podnikový uživatelský požadavek splněn,
 • Periodicita zjišťování hodnot ukazatele pro sledování plnění uživatelského požadavku, např. 1/M,
 • Vlastník, resp. zodpovědná role za dosažení definovaného efektu, nebo efektů.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze