Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Software
Software
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI107
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Software - obsahové vymezení

Dimenze Software představuje strukturu aplikačních i základních spravovaných softwarových systémů dle jejich kategorií. Do této dimenze je zahrnut základní software, aplikační software, komunikační software i vývojová prostředí. Zdrojem dat je plánovací, provozní, případně projektová dokumentace. Atributy dimenze zahrnují např. způsob provozování daného software (vlastní provozní zajištění, cloud, ASP, pronajatý software), verze software atd.

2. Prvky dimenze

Struktura dimenze zahrnuje kategorie softwaru – softwarové prostředky. Kategorie softwaru zahrnují:

 1. Aplikační software,
 2. Operační systémy - pro pracovní stanice,
 3. Serverové operační systémy,
 4. Operační systémy - pro mobilní zařízení,
 5. Podpůrné programy (utility),
 6. Služební programy – souborové servery,
 7. Databázové servery,
 8. a další.
3. Datové zdroje dimenze
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Analýza stavu ASW zdrojů (D233B),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze

Agregace za vybrané softwarové prostředky nebo kategorie software.

5. Atributy dimenze

Úroveň 1: Kategorie software:

 • Identifikátor kategorie software,
 • Plný název kategorie software,
 • Obsahové vymezení a účel kategorie software.

Úroveň 2: Software:

 • Identifikátor software,
 • Identifikátor kategorie software,
 • Plný název software,
 • Obsahové vymezení a účel software,
 • Typ licence používané u software,
 • Způsob realizace software,
 • Klíčové problémy software.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze,
 • Text: OECD: CLASSIFYING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SERVICES, *Ttext: OECD: INFORMATION ECONOMY PRODUCT DEFINITIONS BASED ON THE CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION (VERSION 2).

7. Poznámky, reference

Příklady dat pro dimenzi a jejich struktura mají pro účely MBI čistě pracovní a zjednodušený charakter. Klasifikace OECD pro tuto oblast jsou součástí balíčku.