Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Software
Software
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI107
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Software - obsahové vymezení
 • Dimenze Software představuje strukturu aplikačních i základních spravovaných softwarových systémů dle jejich kategorií. Do této dimenze je zahrnut základní software, aplikační software, komunikační software i vývojová prostředí. Zdrojem dat je plánovací, provozní, případně projektová dokumentace.
 • Atributy dimenze zahrnují např. způsob provozování daného software (vlastní provozní zajištění, cloud, pronajatý software), verze software atd.
2. Prvky dimenze
 • Struktura dimenze zahrnuje kategorie softwaru – softwarové prostředky .
 • Kategorie softwaru zahrnují:
  • Aplikační software,
  • Operační systémy - pro pracovní stanice,
  • Serverové operační systémy,
  • Operační systémy - pro mobilní zařízení,
  • Podpůrné programy (utility),
  • Služební programy – souborové servery,
  • Databázové servery.
3. Datové zdroje dimenze
 • Softwarová architektura (D056A ),
 • Analýza stavu technologické infrastruktury (D233A ),
 • Analýza stavu ASW zdrojů (D233B),
 • Evidence softwarových aktiv (D234A ),
 • Plán rozvoje technologické infrastruktury (D235A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané softwarové prostředky nebo kategorie software.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie software :
  • Identifikátor kategorie software,
  • Plný název kategorie software,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie software.
 • Úroveň 2: Software :
  • Identifikátor software,
  • Identifikátor kategorie software,
  • Plný název software,
  • Obsahové vymezení a účel software,
  • Typ licence používané u software,
  • Způsob realizace software,
  • Klíčové problémy software.
6. Obsah balíčku ke stažení
 • Text: základní informace k dimenzi, včetně struktur dat,
 • Tabulka: příklady dat dimenze,
 • Text: OECD: CLASSIFYING INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) SERVICES, *Ttext: OECD: INFORMATION ECONOMY PRODUCT DEFINITIONS BASED ON THE CENTRAL PRODUCT CLASSIFICATION (VERSION 2).
7. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).