Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dimenze : Role v IT
Role v IT
Kód dimenze

Standardní kód dimenze v MBI.

:
DI103
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení dimenze, co v podniku nebo informatice pokrývá a k jakému účelu slouží.

1. Role v IT - obsahové vymezení
 • Role jsou přiřazené pracovníkům podniku a jsou j im definovány odpovídající kompetence a odpovědnosti v informačním systému.
2. Prvky dimenze
 • Role se rozlišují na kategorie rolí - role.
 • Dimenze na úrovni kategorií rolí odpovídá členění rolí v rámci MBI, tedy :
  • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
  • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
  • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
  • Vývojáři (RG400 ),
  • Návrháři a správci databází (RG500 ),
  • Systémoví administrátoři (RG600 ),
  • Technici a operátoři (RG700 ),
  • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
  • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ),
  • Specialisté pro Business Analytics (RGQ100 ),
  • Pracovníci ve veřejné správě - řízení veřejných zakázek (RGQ50XGO ).
3. Datové zdroje dimenze
 • V současné podobě dimenze rolí obsahuje odpovídající data odpovídajícím rolí z MBI.
 • Jinými zdroji mohou být:
  • Organizační a řídící dokumenty podniku (DQ002A ),
  • Provozní dokumentace (D711A ).
4. Kalkulace v rámci dimenze
 • Agregace za vybrané role nebo kategorie rolí.
5. Atributy dimenze
 • Úroveň 1: Kategorie rolí:
  • Identifikátor kategorie rolí,
  • Plný název kategorie rolí,
  • Obsahové vymezení a účel kategorie rolí
 • Úroveň 2: Role :
  • Identifikátor role,
  • Identifikátor kategorie rolí,
  • Kód dle MBI,
  • Kód CZ_ISCO,
  • Plný název role,
  • Obsahové vymezení role.
6. Poznámka
 • Struktury a příklady dat dimenze jsou v souboru ke stažení (ikonka v záhlaví stránky).