Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina rolí : Analytici, systémoví analytici
Analytici, systémoví analytici
Kód skupiny rolí

Standardní kód skupiny rolí v MBI.

:
RG300
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny rolí – pracovní zaměření, profesní náplň.

1. Poznámka:
 • Celková charakteristika rolí zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Účel skupiny rolí
 • Účelem skupiny rolí je vymezit jejich funkční náplň, požadované znalosti a dovednosti a kompetence v oblasti analýzy a návrhů informačních systémů i byznysu, tedy IT analytiků i byznys analytiků.
3. Přehled rolí
 • Byznys architekt (R301 ),
 • Byznys analytik (R302 ),
 • Datový analytik (R303 ),
 • Člen řešitelského týmu informační strategie (R304 ).
4. Podíl rolí skupiny na řešení úloh
 • Podnikové řízení a analytika (DO00 ),
 • Řízení v maloobchodě, retail (DO005 ),
 • Samospráva, orgány veřejné moci (OVM) (DO011 ),
 • Strategické řízení IT (DO000),
 • Řízení IT služeb (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ),