Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT zdrojů
Řízení IT zdrojů
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámka:
 • Celková, detailnější charakteristika domény řízení IT zdrojů je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Zaměření a účel domény -
 • Účelem domény je dokumentovat řízení všech podstatných zdrojů pro IT, jejich analýzy a plánování .
3. Obsah skupin úloh řízení IT zdrojů
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ):
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ), Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ), Řízení kvality datových zdrojů (U204A ), Řízení integrace dat (U205A ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ):
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ), Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ), Řízení kvalifikace v IT (U231A ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ):
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ), Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ), Definování technologických standardů (U243A ), Konfigurační řízení (U244A ), Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
4. Vazby a souvislosti úloh řízení IT zdrojů
 • Vazby a souvislosti úloh k ostatním komponentám jsou k dispozici na základní stránce "Řízení IT podniku" (DO001 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně