Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT zdrojů
Řízení IT zdrojů
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled skupin úloh řízení IT zdrojů
 1. Řízení datových zdrojů a jejich kvality - (TG201 ),
 2. Řízení personálních zdrojů v IT - (TG202 ),
 3. Řízení technologických zdrojů - (TG203 ).
2. Zaměření a účel domény -
 • Účelem domény je dokumentovat řízení všech podstatných zdrojů pro IT, jejich analýzy a plánování , ale kromě finančních zdrojů, kterým je věnována v MBI zvláštní doména (DO300 ).
3. Obsah skupin úloh řízení IT zdrojů
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ):
  • Evidence a analýza datových zdrojů (U201A ), Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ), Řízení externích dat (U203A ), Řízení kvality datových zdrojů (U204A ), Řízení integrace dat (U205A ),
 • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ):
  • Analýzy stavu personálních zdrojů a jejich kvalifikace (U221A ),Plánování personálních zdrojů v IT (U222A ), Řízení kvalifikace v IT (U231A ),
 • Řízení technologických zdrojů (TG203 ):
  • Analýzy stavu a plánování ASW zdrojů (U241A ), Analýzy stavu, kvality a požadavků na IT infrastrukturu (U242A ), Definování technologických standardů (U243A ), Konfigurační řízení (U244A ), Plánování a řízení rozvoje technologické infrastruktury (U246A ).
4. Metriky – ukazatelé využívané v řízení IT zdrojů, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ),
 • Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT (ISG220 ),
 • Metriky technologických zdrojů ve vztahu k IT (ISG240 ).
5. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování ukazatelů IT zdrojů
6. Faktory – vymezující prostředí řízení IT zdrojů
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Situace na IT trhu (F031 ),
 • Dislokace podniku (F056),
 • Struktura uživatelů IS, informatiků a úroveň jejich znalostí (F080 ),
 • Cloud computing a jeho služby (FSG100 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • eBusiness a řízení externích vztahů podniku (FSG350 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • Competitive Intelligence (FSG480 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ),
 • Faktory IT, techniky a infrastruktury (FG800 ),
 • Faktory IT - data, databáze, datové zdroje (FG900).
7. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení IT zdrojů
 • Analýzy datových zdrojů (A201A ),
 • Analýzy personálních zdrojů a kvalifikace (A202A ),
 • Analýzy technologických zdrojů (A203A ),
 • Analýza a řízení výkonosti pracovníků IT (A204A ).
8. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Informační manažer, CIO (R101 ),
 • Manažer IT služeb (R102 ),
 • Manažer projektu (R103 ),
 • Manažer rozvoje IT (R104 ),
 • Manažer informační bezpečnosti (R106 ),
 • Byznys architekt (R301 ),
 • Byznys analytik (R302 ),
 • Datový analytik (R303 ),
 • IT architekt (R401 ),
 • Personální manažer, HRM (RQ005 ),
 • Manažer digitálních produktů a služeb, CDO (RQ007 ).
9. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze řízení IT zdrojů
 • Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ),
 • Dokumenty řízení personálních zdrojů (DSG220 ),
 • Dokumenty řízení technologických zdrojů (DSG230 ),
 • Dokumenty návrhu informační strategie (DSG040 ),
 • Dokumenty návrhů architektur (DSG050 ),
 • Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu (DSG060 ),
 • Dokumenty realizace informační strategie (DSG070 ).
10. Scénáře – problémy a otázky v řízení IT zdrojů
 • V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů (S201 ),
 • Je třeba pracovní zařazení pracovníků a jejich kvalifikaci systematicky řídit (S231 ),
 • Současné IT aplikace a technologie neodpovídají potřebám podniku (S262 ).
11. Metody, metodiky, standardy, rámce v řízení IT zdrojů
 • ITIL, IT Infrastructure Library, (M101 ),
 • COBIT (M102 ),
 • CMMI (M103 ),
 • ValIT (M104 ),
 • IT Balanced Scorecard (M105 ),
 • Corporate Performance Management, CPM (M001 ).
12. Poznámky, reference:
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně