Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT zdrojů
Řízení IT zdrojů
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO200
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
  • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení IT zdrojů je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
  • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ).
2. Zaměření a účel domény
  • Účelem domény je dokumentovat řízení všech podstatných zdrojů pro IT, jejich analýzy a plánování .
3. Oblasti řízení IT zdrojů
  • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
  • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
4. Vazby úloh řízení IT zdrojů na ostatní komponenty

5. Řízení IT zdrojů
  • Detailněji – viz přiložený dokument
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně