Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení datových zdrojů a jejich kvality
Řízení datových zdrojů a jejich kvality
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG201
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Cílem řízení datových zdrojů je tak dosáhnout optimálního rozsahu a kvality dat pro provozované aplikace a současně najít efektivní poměr mezi interními, vlastními datovými zdroji podniku a využitím externích datových bází a IT služeb. Váže se na správu databází, ta je ale obsahem provozních úloh (U702A ).
3. Přehled úloh
 • Do řízení datových zdrojů spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Analýza datových zdrojů (U201A ) - jejich umístění, zodpovědných útvarů nebo pracovníků za datové zdroje apod. - ( Anal. ),
  • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ) – ( Plán ),
  • Řízení externích dat (U203A ) - analýzy dostupných datových zdrojů na internetu, na sociálních sítích, v privátních databázích poskytovaných jako IT služby apod. – ( Exter. ),
  • Řízení kvality datových zdrojů (U204A ) - a řešení případných problémů v kvalitě dat, konsistenci konsolidaci apod. – ( Kval. ),
  • Řízení integrace dat (U205A ) - vzájemných vazeb interních databází i externích datových zdrojů – ( Integ. ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení rozvoje IT“ (SG400 ),
 • „Scénáře v řízení provozu IT“ (SG500),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Návrháři a správci databází“ (RG500 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty řízení datových zdrojů“ (DSG200 ),
 • „Dokumenty návrhu informační strategie“ (DSG040 ),
 • „Dokumenty návrhů architektur“ (DSG050 ),
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty plánování IT služeb“ (DSG120 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty řízení IT projektů“ (DSG400 ),
 • „Dokumenty řešení aplikačních projektů“ (DSG420 ),
 • „Strategické a organizační dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky datových zdrojů a jejich kvality“ (ISG200 ),
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení IT projektů“ (ISG500 ),
 • „Metriky řízení a správy IT zdrojů“ (ISG600 ),
 • „Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT“ (ISG630 ),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Architektury“ (FSG150 ),
 • Data pro podnikovou analytiku“ (FSG450 ),
 • IT - Data, integrace dat“ (FSG910),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice“ (MG200 ),
 • Rámce v informatice“ (MG300 ),
 • Metodiky řízení projektů“ (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů“ (MG500 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
 • Souhrnný přehled dalších metod je např. na portále na adrese/
10. Řízení datových zdrojů v kontextu řízení IT
 • Skupina úloh „Řízení datových zdrojů a jejich kvality“ vychází zejména návrhu datové architektury v úloze „Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur“ (U034A ).
 • Podstatné vstupy pro skupinu úloh jsou na druhé straně získávány z provozních úloh, tj.Řízení a správa IT zdrojů“ (TG701 ) aŘízení incidentů, problémů a požadavků“ (TG730 ).
 • Řešení úloh řízení datových zdrojů je podkladem pro plánování projektů ve skupině úloh „Řízení portfolia projektů“(TG103 ).
 • Výsledky úloh skupiny se promítají do řízení a řešení jednotlivých projektů v doméně „Řízení rozvoje IT služeb“ (DO400 ), tj. obecně ve skupině úloh „Řešení aplikačního projektu“ (TG410 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.