Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : Řízení datových zdrojů a jejich kvality
Řízení datových zdrojů a jejich kvality
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG201
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Úlohy skupiny „Řízení datových zdrojů a jejich kvality“ – přehled úloh
 • Analýza datových zdrojů - (U201A ) - jejich umístění, zodpovědných útvarů nebo pracovníků za datové zdroje apod.,
 • Plánování rozvoje datových zdrojů (U202A ),
 • Řízení externích dat - (U203A ) - analýzy dostupných datových zdrojů na internetu, na sociálních sítích, v privátních databázích poskytovaných jako IT služby apod.,
 • Řízení kvality datových zdrojů - (U204A ) - a řešení případných problémů v kvalitě dat, konsistenci konsolidaci apod.,
 • Řízení integrace dat ,- (U205A ) - vzájemných vazeb interních databází i externích datových zdrojů.
2. Účel a zaměření skupiny úloh
 • Skupina úloh zajišťuje analýzy a rozvoj interních i externích datových zdrojů (zdrojů Internetu, veřejných databází a dalších), nikoli však správu databází, ta je obsahem provozních úloh (U702A ).
 • Její velmi významnou a aktuální součástí je i řízení kvality dat.
 • Cílem řízení datových zdrojů je tak dosáhnout optimálního rozsahu a kvality dat pro provozované aplikace a současně najít efektivní poměr mezi interními, vlastními datovými zdroji podniku a využitím externích datových bází a IT služeb.
3. Scénáře - otázky, problémy
 • V podniku existuje množství databází a s nimi spojených provozních problémů (S201 ).
4. Faktory ovlivňující průběh úloh
 • Úlohy skupiny jsou ovlivněny především faktory podskupiny IT - infrastruktura - integrace dat (FSG820).
 • Na aplikační úrovni jsou nároky a přístupy k řízení ovlivněny prakticky všemi aplikačními faktory – skupinou Faktory IT aplikací (FG300), zejména ale faktory podskupin Business intelligence (FSG400 , FSG450 ).
5. "Řízení datových zdrojů a jejich kvality" - vazby na ostatní oblasti řízení IT
 • Skupina úloh Řízení datových zdrojů a jejich kvality vychází zejména návrhu datové architektury v úloze Promítnutí architektury IT služeb do dílčích IT architektur (U034A ).
 • Podstatné vstupy pro skupinu úloh jsou na druhé straně získávány z provozních úloh, tj. Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ) a Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
 • Řešení úloh řízení datových zdrojů je podkladem pro plánování projektů ve skupině úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Výsledky úloh skupiny se promítají do řízení a řešení jednotlivých projektů v doméně Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ), tj. obecně ve skupině úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ), tak do různých typů projektů v doméně, zejména do skupiny úloh Řešení projektu business intelligence (TG430 ).
6. Účast pracovníků, resp. rolí na úlohách
 • Řízení datových zdrojů a jejich kvality zajišťují na manažerské úrovni zejména Manažer rozvoje IT (R104 ). V rámci jednotlivých projektů se na řízení datových zdrojů podílí i Manažer projektu (R103 ).
 • Řešení jednotlivých úloh a problémů spojených s datovými zdroji je náplní práce specialistů, zejména Datového analytika (R303 ) a Návrháře databází (R501 ).
 • Na provozní úrovni se na uvedených úlohách podílí Správce databází (R502 ), Správce dat a jejich kvality (R503 ) a Databázový vývojář (R504 ).
7. Dokumenty na vstupu a výstupu úloh
 • Dokumentace skupiny úloh tvoří dokumenty podskupiny Dokumenty řízení datových zdrojů (DSG200 ), které obsahují všechny aktuální charakteristiky provozovaných a plánovaných datových zdrojů a jejich kvality.
 • Datová architektura jako vstup pro řízení představuje samostatný dokument (D055A ).
 • Charakteristiky datových zdrojů jako podklady pro jejich řízení z provozní úrovně zahrnují dokumenty podskupiny Provozní dokumentace (DSG700 ) a případně Dokumenty nestandardních stavů a service-desku (DSG720 ).
8. Metriky
 • V úlohách této skupiny se využívají především Metriky datových zdrojů a jejich kvality (ISG200 ).
 • Na provozní úrovni lze jako podklad pro řízení datových zdrojů využít podskupiny Metriky řízení a správy IT zdrojů (ISG600 ) a Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT (ISG630 ).
9. Dimenze
 • Úlohy ve skupině se zakládají, kromě základních analytických dimenzí (DIG000 ), zejména na dimenzích IT služeb a zdrojů (DIG100 ).
 • Na celopodnikové úrovni se využívají dimenze ve skupině Podniková organizace (DIGQ01 ).
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.