Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina metrik : Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT
Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT
Kód podskupiny metrik

Standardní kód podskupiny metrik v MBI

:
ISG630
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny metrik

1. Metriky řízení incidentů, problémů a požadavků na IT:
 • Počet nestandardních událostí (I631 ),
 • Počet incidentů hlášených uživateli (I632 ),
 • Počet identifikovaných problémů v provozu (I633 ),
 • Počty požadavků na úpravy a změny aplikací (I634 ),
 • Počet požadavků na service desk (I635 ),
 • MTTR / MTBF (I636 ),
 • Celkový čas pro vyřešení požadavku (I637 ),
 • Počet vyřešených požadavků jedním pracovníkem (I638 ).
2. Využití metrik incidentů a problémů ve skupinách úloh:
 • Metriky pro řízení incidentů, problémů a požadavků vycházejí koncepčně ze skupin úloh:
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ),
  • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
 • Metriky se váží na skupinu úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik incidentů a problémů:
 • Základní dimenz (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Provázanost na celopodnikové řízení umožňují dimenze Podniková organizace (DIGQ01 ).
4. Využití metrik incidentů a problémů v aplikacích
 • Analýzy incidentů a problémů (A502A ),
 • Analýzy uživatelských požadavků (A503A ).