Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet incidentů hlášených uživateli
Počet incidentů hlášených uživateli
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I632
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
incident
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počet incidentů hlášených uživateli - je celkový počet incidentů, které jsou způsobeny jednotlivými problémy a jsou hlášeny uživateli.
2. Související metriky
 • Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT způsobených špatným nastavením přístupových práv v %,
 • Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT, které byly předány na vyšší úrovně řízení IT v %,
 • Podíl incidentů řešených proaktivně - byly vyřešeny ještě před tím, než je nahlásil uživatel v %,
 • Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT způsobených nedostatkem provozních kapacit v %,
 • Celkový objem nákladů na řešení incidentů v provozu IT infrastruktury v tis. Kč,
 • Celkový časový objem vynaloženy na řešení incidentu v hod za dané období.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Technická dokumentace sítě (D712A),
 • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ).
4. Adekvátní dimenze