Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počet incidentů hlášených uživateli
Počet incidentů hlášených uživateli
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I632
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
incident
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky

Počet incidentů hlášených uživateli je celkový počet incidentů, které jsou způsobeny jednotlivými problémy a jsou hlášeny uživateli.

2. Související metriky
  1. Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT způsobených špatným nastavením přístupových práv v %,
  2. Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT, které byly předány na vyšší úrovně řízení IT v %,
  3. Podíl incidentů řešených proaktivně - byly vyřešeny ještě před tím, než je nahlásil uživatel v %,
  4. Podíl incidentů hlášených uživateli nebo provozem IT způsobených nedostatkem provozních kapacit v %,
  5. Celkový objem nákladů na řešení incidentů v provozu IT infrastruktury v tis. Kč,
  6. Celkový časový objem vynaloženy na řešení incidentu v hod za dané období.
3. Zdroje dat pro metriku
  • Technologická architektura (D054A ),
  • Provozní dokumentace (D711A ),
  • Technická dokumentace sítě (D712A),
  • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ).
4. Adekvátní dimenze