Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Evidence incidentů a problémů a jejich řešení
Evidence incidentů a problémů a jejich řešení
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D721A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Žďára, T. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Evidence incidentů a problémů a jejich řešení - účel dokumentu

Účelem je dokumentovat jednotlivé incidenty a problémy v provozu IT infrastruktury a jejích jednotlivých prvků a definovat řešení.

2. Obsah dokumentu

Evidence incidentů a problémů a jejich řešení obsahuje přehled událostí omezujících poskytování služby a její kvalitu a informace o řešení těchto událostí, resp. incidentů. Evidence problémů sleduje příčiny nebo zdroje jednoho nebo více incidentů a vedle toho i vztahy mezi incidenty navzájem a problémy, které je způsobují.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu