Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Metrika : Počty požadavků na úpravy a změny aplikací
Počty požadavků na úpravy a změny aplikací
Kód metriky

Standardní kód metriky v MBI

:
I634
Autor

Jméno a příjmení autora

:
MBI tým
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-04-08
Měrná jednotka metriky

Měrná jednotka metriky

:
požadavek
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení metriky

1. Obsahové vymezení metriky
 • Počty požadavků na úpravy a změny aplikací - představuje fyzické počty požadavků uživatelů a dalších pracovníků podniku na změny, úpravy aplikací a jejich dílčí hodnocení.
2. Související metriky
 • Podíl realizovaných změn v IT infrastruktuře a aplikacích na celkovém počtu identifikovaných (plánovaných nebo požadovaných) změn v %,
 • Podíl provedených neautorizovaných změn v IT infrastruktuře a aplikacích na celkovém počtu identifikovaných (plánovaných nebo požadovaných) změn v %,
 • Podíl provedených urgentních změn v IT infrastruktuře a aplikacích na celkovém počtu identifikovaných (plánovaných nebo požadovaných) změn v %,
 • Podíl neúspěšně provedených změn v IT infrastruktuře a aplikacích na celkovém počtu identifikovaných (plánovaných nebo požadovaných) změn v %,
 • Podíl odmítnutých změn v IT infrastruktuře a aplikacích na celkovém počtu identifikovaných (plánovaných nebo požadovaných) změn v %,
 • Podíl provedených změn v IT infrastruktuře a aplikacích, které následně vedly k incidentům , na celkovém počtu identifikovaných (plánovaných nebo požadovaných) změn v %,
 • Celkový objem nákladů na realizaci uživatelských požadavků.
3. Zdroje dat pro metriku
 • Technologická architektura (D054A ),
 • Provozní dokumentace (D711A ),
 • Dokumentace provozu service-desku (D723A ),
 • Protokol změnového řízení (D724A ),
 • RFC, požadavek na změnu (D725A ).
4. Adekvátní dimenze