Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : RFC (požadavek na změnu)
RFC (požadavek na změnu)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D725A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lízner, T. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2012-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. RFC (požadavek na změnu) - účel dokumentu
 • Účelem je dokumentovat vstupní požadavek na změnu.
2. Obsah dokumentu
 • RFC (Request for Change, resp. požadavek na změnu) je určen pro každou změnu a v podobné struktuře by měl být předán k posouzení.
 • Slouží ke shrnutí celé změny, jejích důvodů, dopadů a jiných atributů. Mapuje životní cyklus změny.
3. Struktura dokumentu:
 1. Úvodní vymezení dokumentu,
 2. Obsahové vymezení změny,
 3. Datum podání a vlastník změny,
 4. Priorita změny,
 5. Rizika spojená se změnou,
 6. Časový plán realizace změny,
 7. Odhad zdrojů potřebných pro implementaci,
 8. Rozpočet na řešení změny,
 9. Schválení nebo odmítnutí změny.
4. Poznámky, reference:
 • Podrobnější struktura je v připojeném balíčku ke stažení.
5. Vznik dokumentu
 • V úloze: Řízení provozních změn (U735A ).