Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : RFC (požadavek na změnu)
RFC (požadavek na změnu)
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D725A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Lízner, T. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. RFC (požadavek na změnu) - účel dokumentu

Účelem je dokumentovat vstupní požadavek na změnu.

2. Obsah dokumentu

RFC (Request for Change, resp. požadavek na změnu) je určen pro každou změnu a v podobné struktuře by měl být předán k posouzení. Slouží ke shrnutí celé změny, jejích důvodů, dopadů a jiných atributů. Mapuje životní cyklus změny.

3. Obsah balíčku ke stažení

Text: doporučená struktura dokumentu.