Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Dokumentace provozu service-desku
Dokumentace provozu service-desku
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D723A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Votruba, T. (KIT, VŠE)
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Dokumentace provozu service-desku - účel dokumentu

Účelem je vytvořit podklad pro analýzy požadavků a pro řízení dalšího rozvoje služeb.

2. Obsah dokumentu

Dokumentace provozu service-desku obsahuje evidenci incidentů, dotazů a požadavků na service-desk a jejich řešení a to podle stanovených úrovní, tj. běžné dotazy a problémy, požadavky na analytické úpravy aplikací a požadavky na zcela nové projekty. Protokol tak vytváří podklad pro analýzy požadavků a je jedním ze vstupů pro řízení dalšího rozvoje služeb.