Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Podskupina dokumentů : Dokumenty nestandardních stavů a service-desku
Dokumenty nestandardních stavů a service-desku
Kód podskupiny dokumentů

Standardní kód podskupiny dokumentů v MBI.

:
DSG720
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení podskupiny dokumentů – společná obsahová náplň apod.

1. Dokumenty nestandardních stavů provozu IT a service-desku:
  • Evidence incidentů a problémů a jejich řešení (D721A ),
  • Dokumentace provozu service-desku (D723A ),
  • Protokol změnového řízení (D724A ),
  • RFC (požadavek na změnu) (D725A ),
  • Návrh na změnu kontraktu a SLA (D726A ),
  • Dokumentace řízení service desku (D727A ).
2. Využití dokumentů v úlohách
  • Všechny uvedené dokumenty jsou předmětem zpracování skupiny úloh Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
  • Dokument Evidence incidentů a problémů a jejich řešení je výstupem úloh Řízení incidentů (U731A ) Řízení problémů (U732A ).
  • Dokumentace provozu service-desku je výstupem úloh Řízení uživatelských požadavků (U733A ), Řízení externího service-desku (U734A ) a Řízení interního service-desku (U734B ).
  • Dokumenty Dokument RFC (požadavek na změnu), Dokument Návrh na změnu kontraktu a SLA a Protokol změnového řízení je předmětem zpracování úlohy Řízení provozních změn (U735A ).