Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Dokument : Návrh na změnu kontraktu a SLA
Návrh na změnu kontraktu a SLA
Kód dokumentu

Standardní kód dokumentu v MBI

:
D726A
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Antony M. (ČVUT FIT), Krejčí P. (ČVUT FIT), Přibáň M. (ČVUT FIT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-12-15
Popis, obsahové vymezení

Obsahová struktura, resp. náplň dokumentu.

1. Návrh na změnu kontraktu a SLA - účel dokumentu
  • Účelem je jednoznačně a úplně definovat požadovanou změnu v SLA a kontraktu u outsourcované aplikace.
2. Obsah dokumentu
  • Porovnání výsledků analýzy skutečného využívání outsourcované aplikace s daným kontraktem a SLA vede k vyhotovení návrhu na změnu kontraktu a SLA.
  • Dokument přesně specifikuje požadované změny.
3. Vznik dokumentu
  • V úloze: Řízení provozních změn (U735A ).