Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT podniku
Řízení IT podniku
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • !!! Tato stránka obsahuje pouze základní údaje k „Řízení IT podniku“. Detailnější charakteristika je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).!!!
 • Stránka i přiložený dokument navazují na stránku a dokument obsahující souhrnné informace k MBI – „ MBI - principy řešení “ (DO0 ). Proto se většina informací zde neopakuje, ale odvolává se na zmíněnou základní stránku a dokument.
2. Zaměření a účel domény
 • Poskytnout celkový obraz o řízení IT ve firmě a jednotlivých oblastech řízení.
3. Oblasti řízení IT (specifické domény)
 • Strategické řízení IT (DO090 ), zahrnuje tyto oblasti a skupiny úloh:
  • IT jako součást byznysu (TG001 ),
  • Plánování informační strategie a převzetí závěrů podnikové strategie a jejich verifikace (TG002 ),
  • Analýza podnikové informatiky, jejího okolí a shrnutí požadavků na IT (TG003 ),
  • Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ),
  • Plán transformace IT podniku do cílového stav (TG005 ),
  • IT Governance, Cloud Governance a Cloud Management (TG007 ).
 • Řízení IT služeb (DO100 ), zahrnuje:
  • Návrh a realizace IT služeb (TG101 ),
  • Řízení portfolia projektů (TG103 ),
  • Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ),
  • Řízení kvality služeb (TG105 ),
  • Řízení bezpečnosti IT služeb (TG106 ).
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ), zahrnuje:
  • Řízení datových zdrojů a jejich kvality (TG201 ),
  • Řízení personálních zdrojů v IT (TG202 ),
  • Řízení technologických zdrojů (TG203 ).
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ), zahrnuje:
  • Řízení nákladů na IT (TG301 ),
  • Řízení výnosů a efektů z IT (TG302 ),
  • Řízení investic do IT (TG303 ).
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) – dělí se na řízení projektů a řešení projektů - podle typů projektů, resp. aplikací (ERP, BI, CRM, ECM atd.) a zahrnuje:
  • Řízení projektu (TG401 ),
  • Řešení aplikačního projektu (TG410 ),
  • Řešení projektu implementace ERP (TG420 ),
  • Implementace a integrace WMS do ERP (TG426 ),
  • Řešení projektu business intelligence, BI (TG430 ),
  • Řešení specifických úloh podnikové analytiky (TG440 ),
  • Řešení aplikací Self Service Business Intelligence, SSBI (TG450 ),
  • Řešení projektu implementace mobilních aplikací, MA (TG460 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů ECM (TG470 ),
  • Řešení projektu implementace aplikací a nástrojů CRM (TG480 ),
  • Řešení projektu implementace eShopu (TG490 ),
  • Implementace eHealth (TG550XHE ).
 • Řízení provozu IT (DO700 ), zahrnuje:
  • Řízení a správa IT zdrojů (TG701 ),
  • Řízení incidentů, problémů a požadavků (TG730 ).
4. Komponenty řízení
 • Komponenty řízení firmy se v MBI odlišují od komponent řízení IT znakem „Q“ v kódu komponentyhned za prefixem komponenty (např. pro skupinu úloh TGQ100, pro úlohu UQ104A apod.). V dalším přehledu jsou odkazy na základní stránky komponent ,
 • Úlohy jako základní komponenty řízení jsou k dispozici na stránkách jednotlivých oblastí řízení uvedených v paragrafu 3 této stránky.
 • Přehled scénářů je na stránce „Scénáře - úvod, souhrnný přehled“ (SG0 ).
 • Přehled faktorů je na stránce „Faktory - úvod, souhrnný přehled“ (FG0 ).
 • Přehled rolí je na stránce „Role - úvod, souhrnný přehled“ (RG0 ).
 • Přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty - úvod, souhrnný přehled“ (DG0 ).
 • Přehled metrik je k na stránce „Metriky - úvod, souhrnný přehled“ (IG0 ).
 • Přehled dimenzí je na stránce „Dimenze - úvod, souhrnný přehled“ (DIG0 )..
 • Přehled aplikací je na stránce „Aplikace - úvod, souhrnný přehled“ (AG0 ). Přehled aplikací je také např. na portále na adrese/
 • Přehled metod je na stránce „Metody - úvod, souhrnný přehled“ (MG0 ). Přehled metod je také např. na portále na adrese /
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně