Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT podniku
Řízení IT podniku
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Přehled domén řízení IT podniku:
 • Strategické řízení IT - (DO000 ),
 • Řízení IT služeb - (DO100 ),
 • Řízení IT zdrojů - (DO200 ),
 • Řízení IT ekonomiky - (DO300 ),
 • Řízení rozvoje IT služeb - (DO400 ),
 • Řízení provozu IT - (DO700 ).
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Řízení IT podniku představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých specifických domén a skupin úloh obsah standardních oblastí řízení IT .
 • Součástí navržených úloh řízení IT je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout i komplexní pohled na řízení IT podniků ve všech relevantních souvislostech .
 • Řešení úloh a jejich vazeb na ostatní objekty podnikového řízení musí brát vždy v úvahu specifika velikosti daného podniku viz faktor (F000 ) a specifika jeho působnosti v určitém odvětví ekonomiky - viz faktor (F006 ).
3. Metriky – ukazatelé využívané v řízení IT podniku, ve vazbě k dimenzím
 • Metriky strategického řízení IT (IG000 ),
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Metriky řízení IT zdrojů (IG200 ),
 • Metriky řízení IT ekonomiky (IG400 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
 • Metriky řízení provozu IT (IG600 ),
4. Dimenze – dimenze pro analýzy a plánování IT ukazatelů
 • Základní dimenze (DIG000 ),
 • IT služby a zdroje (DIG100 ),
 • Dimenze ekonomiky IT (DIG200 ),
 • Podniková organizace (DIGQ01 ),
 • Ekonomické dimenze podniku (DIGQ05 ),
 • Externí partneři podniku (DIGQ10 ),
 • Lidské zdroje podniku a mzdy (DIGQ20 ),
 • Obchodní dimenze podniku (DIGQ30 ),
5. Faktory – vymezující prostředí řízení IT podniku
 • Velikost podniku (FSG000 ),
 • Příslušnost podniku k odvětví (FSG005 ),
 • Socioekonomické a organizační faktory (FSG030 ),
 • Úroveň managementu (FSG050 ),
 • Sourcing (FSG120 ),
 • Business intelligence – komponenty (FSG400 ),
 • Business intelligence – koncepty (FSG450 ),
 • ECM, Správa podnikového obsahu (FSG500 ),
 • Mobilní aplikace, mobile computing (FSG550 ).
6. Aplikace – dokumentační příklady aplikací pro řízení IT podniku
 • Analytické a plánovací nástroje typu self service BI (ASGQ00 ),
 • Analytické a plánovací nástroje typu BI (ASGQ01 ),
 • Analytické aplikace (příklady) pro řízení podniku (ASGQ03 ),
7. Role - vymezené pozice pracovníků, jejich činnosti a požadované znalosti
 • Řídící pracovníci v IT (RG100 ),
 • Pracovníci obchodních a školicích služeb (RG200 ),
 • Analytici, systémoví analytici (RG300 ),
 • Vývojáři (RG400 ),
 • Návrháři a správci databází (RG500 ),
 • Systémoví administrátoři (RG600 ),
 • Technici a operátoři (RG700 ),
 • Řídící pracovníci podniku (RGQ00 ),
 • Pracovníci podniku mimo IT (RGQ30 ).
8. Dokumenty – vstupy a výstupy úloh – dokumenty, databáze v řízení IT podniku
 • Dokumenty strategického řízení IT (DG000 ),
 • Dokumenty řízení IT služeb (DG100 ),
 • Dokumenty řízení IT zdrojů (DG200 ),
 • Dokumenty IT ekonomiky (DG300 ),
 • Dokumenty řízení rozvoje IT služeb (DG400 ),
 • Dokumenty řízení provozu IT (DG700 ),
 • Podnikové dokumenty mimo IT (DGQ01 ).
9. Scénáře – problémy a otázky řízení IT podniku
 • Scénáře ve strategickém řízení IT (SG000 ),
 • Scénáře v řízení IT služeb (SG100 ),
 • Scénáře v řízení zdrojů IT (SG200 ),
 • Scénáře v řízení IT ekonomiky (SG300 ),
 • Scénáře v řízení rozvoje IT služeb (SG400 ),
 • Scénáře v řízení provozu IT (SG500 ),
 • Scénáře k řízení podniku (SGQ000 ).
10. Metody, metodiky, standardy, rámce – pro řízení IT
 • Metodiky a metody řízení podniku (MG000 ),
 • Metodiky finančního řízení podniku (MG030 ),
 • Metodiky řízení informatiky (MG100 ),
 • Standardy a normy v informatice (MG200 ),
 • Rámce v informatice (MG300 ),
 • Metodiky řízení projektů (MG400 ),
 • Metodiky řešení projektů (MG500 ).
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně