Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Doména : Řízení IT podniku
Řízení IT podniku
Kód domény

Standardní kód domény v MBI.

:
DO001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení domény, především úroveň a obsah řízení informatiky.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika domény Řízení IT podniku je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
 • Stránka domény i přiložený dokument bezprostředně navazují na stránku a dokument obsahující základní, souhrnné informace k MBI – „ MBI - mapa řešení “ (DO0 ). Proto se většina informací zde neopakuje, ale odvolává se na zmíněnou základní stránku a dokument.
2. Zaměření a účel domény
 • Doména Řízení IT podniku představuje úlohy, které dokumentují v rámci jednotlivých specifických domén a skupin úloh obsah standardních oblastí řízení IT . Součástí navržených úloh řízení IT je i specifikace jejich vazeb k ostatním objektům řízení definovaným v MBI (scénářům, rolím, metrikám, dokumentům, faktorům, aplikacím, metodám). Tím mají poskytnout i komplexní pohled na řízení IT podniků ve všech relevantních souvislostech. .
3. Oblasti řízení IT (specifické domény)
 • Strategické řízení IT (DO090 ) – příprava jednotlivých částí informační strategie, strategie sourcingu, strategie využití cloud computingu atd.,
 • Řízení IT služeb (DO100 ) – návrh a realizace IT služeb, příprava SLA, plánování projektů, řízení vztahů k dodavatelům a zákazníkům IT služeb atd.,
 • Řízení IT zdrojů (DO200 ) – řízení datových, personálních a technologických zdrojů - jejich evidence, analýzy a plánování,
 • Řízení IT ekonomiky (DO300 ) – analýzy a plánování nákladů, efektů IT, řízení návratnosti investic do IT,
 • Řízení rozvoje IT služeb (DO400 ) – dělí se na řízení projektů a řešení projektů - podle typů projektů, resp. aplikací (ERP, BI, CRM, ECM atd.),
 • Řízení provozu IT (DO700 ) – řízení a správa provozu, řízení incidentů a problémů, řízení uživatelských požadavků, service desku apod.
4. Komponenty řízení OVM

4.1. Scénáře
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.2 , a úvodní stránka (SG0 ).
4.2. Faktory
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.3 , a úvodní stránka (FG0 )..
4.3. Role
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.4 , a úvodní stránka (RG0 ).
4.4. Dokumenty
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.5 , a úvodní stránka (DG0 ).
4.5. Metriky
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.6 , a úvodní stránka (IG0 ).
4.6. Dimenze
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.7 , a úvodní stránka (DIG0 )..
4.7. Aplikace
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.8 , a úvodní stránka (AG0 )..
4.8. Metody
 • Viz základní stránka a dokument (DO0 ), paragraf 2.9 , a úvodní stránka (MG0 )
Poznámky

Dílčí poznámky k doméně