Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina úloh : IT jako součást byznysu
IT jako součást byznysu
Kód skupiny úloh

Standardní kód skupiny úloh v MBI.

:
TG001
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny úloh, zejména její cíl, účel a obsahová náplň.

1. Poznámky:
 • Celková, detailnější charakteristika oblasti řízení a všech jejích úloh je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky),
 • Další obrázky představují vazby hlavních komponent řízení k jednotlivým úlohám. Druhá závorka v přehledu úloh představuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví obrázků.
 • U každé komponenty je pak uveden přehled skupin nebo podskupin dané komponenty s možností dalšího výběru.
2. Účel a zaměření úloh
 • Skupina úloh „IT jako součást byznysu“ představuje komplexní pohled na řešení rozvoje podniku a IT, a to ve vzájemných souvislostech na manažerské úrovni. Účelem skupiny úloh je zejména analyzovat a specifikovat racionální komunikaci mezi vedením firmy a vedením IT podporující porozuměnı́ prostředí byznysu i jeho požadavkům, pravidelné přezkoumávánı́ výkonnosti služeb a řešenı́ změn i stanovenı́ postupu pro uplatňovánı́ stížností a jejich řešenı́.
3. Přehled úloh TG001_5
 • Do skupiny úloh spadají tyto úlohy (druhá závorka obsahuje zkratku používanou pro úlohy v záhlaví maticích vztahů zobrazených dále):
  • Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ) – ( Cíle ),
  • Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice (U002A ) – ( Znal ),
  • Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ) – ( Strateg ),
  • Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ) – ( IT_Str ),
  • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ) – ( Komun ),
  • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ) – ( CMO ),
  • Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ) – ( Model ),
  • IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ) – ( Provoz ),
  • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ) – ( Leader ),
  • Řešení požadavků IT na pracovní sílu (U009A ) – ( HR ),
  • Řešení nákladů na IT v rámci nákladů byznysu (U010A ) – ( Náklad ),
  • Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ) – ( Metriky ).
4. Scénáře - otázky, problémy
 • „Scénáře ve strategickém řízení IT“ (SG000 ),
 • „Scénáře v řízení IT služeb“ (SG100 ),
 • „Scénáře v řízení zdrojů IT“ (SG200 ),
 • „Scénáře v řízení IT ekonomiky“ (SG300 ),
 • Přehled všech scénářů MBI je na stránce „ Scénáře – úvod a souhrnný přehled “ (SG0 ).
5. Role
 • „Řídící pracovníci v IT“ (RG100 ),
 • „Pracovníci obchodních a školicích služeb“ (RG200 ),
 • „Analytici, systémoví analytici“ (RG300 ),
 • „Řídící pracovníci podniku“ (RGQ00 ),
 • „Pracovníci podniku mimo IT“ (RGQ30 ),
 • Přehled všech rolí je na stránce „Role – úvod a souhrnný přehled“ (RG0 ).
6. Vstupní a výstupní dokumenty úloh
 • „Dokumenty koncepce řízení IT a sourcingu“ (DSG060 ),
 • „Dokumenty řízení personálních zdrojů“ (DSG220 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování nákladů na IT“ (DSG320 ),
 • „Dokumenty analýzy a plánování výnosů a efektů z IT“ (DSG330),
 • „Dokumenty řízení investic do IT“ (DSG340 ),
 • Strategické a organizační „Dokumenty podniku“ (DSGQ01 ),
 • „Dokumenty a data finančního řízení podniku“ (DSGQ05 ),
 • Celkový přehled dokumentů je na stránce „Dokumenty – úvod a souhrnný přehled“ (DG0 ).
7. Metriky úloh
 • „Metriky kvality podnikové informatiky“ (ISG050 ),
 • „Metriky personálních zdrojů ve vztahu k IT“ (ISG220 ),
 • „Metriky řízení nákladů na IT“ (ISG400 ),
 • „Metriky řízení výnosů a efektů z IT“ (ISG420 ),
 • „Metriky řízení investic do IT“ (ISG440 ),
 • „Metriky finančního řízení podniku“ (ISGQ00 ),
 • „Metriky řízení prodeje v podniku“ (ISGQ10 ),
 • „Metriky řízení marketingu“ (ISGQ20),
 • „Metriky řízení call center“ (ISGQ23 ),
 • „Metriky řízení vztahů k zákazníkům“ (ISGQ25),
 • „Metriky v oblasti rozvoje kvalifikace“ (ISGQ53),
 • „Metriky organizace a správy podniku“ (ISGQ90),
 • Celkový přehled metrik je na stránce „Metriky - úvod a souhrnný přehled“ (IG0 ).
8. Podstatné faktory řešení
 • Podnik - základní charakteristiky“ (FSG000 ),
 • Ekonomika a trh“ (FSG030 ),
 • Řízení, organizace“ (FSG050 ),
 • Řízení externích vztahů, eBusiness, CRM“ (FSG350 ),
 • Podniková výkonnost“ (FSG460 ),
 • Celkový přehled faktorů je na stránce „Faktory – úvod a souhrnný přehled“ (FG0 ).
9. Pracovní metody a metodiky
 • „Metodiky a metody řízení podniku“ (MG000 ),
 • „Metodiky finančního řízení podniku“ (MG030 ),
 • „Metodiky řízení informatiky“ (MG100 ),
 • Přehled metod v MBI je na stránce „Metody – úvod a souhrnný přehled“ (MG0 ),
Poznámky

Dílčí poznámky ke skupině úloh.