Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina životních situací : Scénáře ve strategickém řízení IT
Scénáře ve strategickém řízení IT
Kód skupiny scénářů

Standardní kód skupiny scénářů v MBI.

:
SG000
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny scénářů

1. Přehled scénářů strategického řízení podniku a IT
 • Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení (S001 ),
 • Existují problémy v komunikaci IT s byznysem (S002 ),
 • Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu (S003 ),
 • CIO se připravuje na poradu vedení podniku (S004 ),
 • V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice (S005 ),
 • Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO (S006),
 • Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT (S031 ),
 • IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku (S032 ),
 • Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu (S033 ),
 • Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity (S034 ),
 • Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu (S035 ),
 • Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou (S036 ),
 • Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou (S037 ),
 • Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní (S038 ),
 • Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní (S039 ),
 • Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT (S040 ).
2. Řešení scénářů v úlohách a skupinách úloh
 • Scénáře strategického řízení IT se řeší větší či menší měrou ve všech skupinách úloh domény Strategické řízení IT (DO000 ) na celopodnikové úrovni ve skupině úloh Strategické řízení podniku (TGQ000 ). Řešení dílčích vybraných scénářů ve skupinách úloh je obsaženo v dalších bodech,
 • Scénář Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení “ je řešen zejména v úloze IT Governance (U051A ) a dále ve skupinách úloh IT jako součást byznysu (TG001 ), Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ).
 • Scénář Existují problémy v komunikaci IT s byznysem “ je řešen zejména v úloze Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ) a v celé skupině úloh IT jako součást byznysu (TG001 ).
 • Scénář Představitelé IT nejsou schopni prosadit inovace vůči byznysu “ je řešen zejména v úlohách Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ), Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ), IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ) a Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
 • Scénář CIO se připravuje na poradu vedení podniku “ je řešen zejména v úlohách Podpora IT cílům byznysu vlastního podniku (U001A ), Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ) a Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ).
 • Scénář V podniku se musí dál rozvíjet leadership v informatice “ je řešen zejména v úloze Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
 • Scénář Je třeba zkvalitnit spolupráci CIO a CMO “ je řešen zejména v úloze Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ).
 • Scénář Je třeba řešit propojení strategie byznysu a IT “ je řešen zejména v úlohách Řízení spolupráce IT s byznysem na strategii byznysu (U003A ) a Revize IT strategie dle požadavků byznysu (U004A ).
 • Scénář IT funguje rutinně, nepřispívá ke zvyšování výkonnosti podniku “ se řeší zejména v úlohách Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ) a IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ).
 • Scénář Konkurence získává díky informatice konkurenční výhodu “ je řešen zejména v úloze Analýza konkurence z pohledu IT (U022A ).
 • Scénář Na IT trhu je třeba identifikovat IT trendy a znalosti IT komunity “ je řešen zejména v úloze Analýza a hodnocení trendů a nabídky personálních kapacit na IT trhu (U021A ).
 • Scénář Je třeba hledat cesty, jak pomocí IT zlepšit pozici podniku na trhu “ je řešen ve skupinách úloh Definice cílového stavu IT podniku (TG004 ) a Plán transformace IT podniku do cílového stavu (TG005 ).
 • Scénář Je třeba sledovat, zda je podniková informatika ve shodě s legislativou “ je řešen v úloze Analýza požadavků legislativy na IT (U024A )a následně ve skupinách úloh Řízení portfolia projektů (TG103 ), Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jednotlivých typů projektů, zejména ERP (TG420 ).
 • Scénář Podnik vyhodnocuje, které IT služby outsourcovat a jakou formou “ je řešen zejména v úlohách Návrh sourcingu IT (U035A ), Ekonomická analýza sourcingu (U305A ) a ve skupinách úloh Governance a strategie cloud computingu (TG006 ), Návrh a realizace IT služeb (TG101 ), Řízení portfolia projektů (TG103 ) a Řízení prodeje a nákupu IT služeb (TG104 ).
 • Scénář Řízení vztahu informatiky k byznysu je neefektivní “ je řešen zejména v úloze Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ) a v celé skupině úloh IT jako součást byznysu (TG001 ).
 • Scénář Definování a uplatňování byznys procesů v praxi je problematické a nekvalitní “ je řešen zejména v úloze Analýza podnikové kultury, zralosti podnikových procesů a znalostí zaměstnanců (U026A ) a ve skupinách úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jednotlivých typů projektů, zejména ERP (TG420 ).
 • Scénář Je třeba splňovat nová regulatorní opatření související s IT “ je řešen zejména v úloze Analýza a hodnocení současného stavu IT podniku (U027A ) a ve skupinách úloh Řešení aplikačního projektu (TG410 ) a jednotlivých typů projektů, zejména ERP (TG420 ).