Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Existují problémy v komunikaci IT s byznysem
Existují problémy v komunikaci IT s byznysem
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

Komunikace IT s byznysem má vycházet z připraveného komunikačního plánu, který může být připraven pro různé dílčí scénáře, tj.:

 • Komunikační plán pro představenstvo,
 • Komunikační plán pro transformační program IT,
 • Komunikační plán pro změny priorit financování.

Nejčastěji podceňovanou částí komunikačního plánu je hodnocení komunikace. Doporučuje se odpovědět na základní otázky:

 1. Jak definovat a řešit hlavní problémy v komunikaci?
 2. Jak správně vytvořit komunikační plán?
 3. Jaké jsou důsledky špatné komunikace mezi byznysem a IT?
 4. Jaké jsou v priority v řešení špatné komunikace?
 5. Kdo bude zodpovědný za řešení problémů v komunikaci?

2. Doporučení, praktiky

Řešení scénáře je v úlohách MBI svázaných s daným scénářem. Příprava komunikace s byznysem je pro výsledek zcela zásadní a přesto je její formální stránka podceňována. Běžný životní scénář často vypadá tak, že sdělení vedení firmy, představenstvu, CEO je třeba připravit velmi rychle. To pak často končí chaoticky připravenou sekvencí slajdů s velmi negativním výsledkem jednání. Komunikační plán zavádí formální pořádek, minimalizuje chaos a je pro CIO oporou. Je v něm vždy definováno:

 • Cíl komunikace, čeho chceme dosáhnout,
 • Kdo komunikuje - CIO, IT manažer, člen týmu apod.,
 • Adresát komunikace - představenstvo, manažer byznysu, uživatel IT služby v byznysu,
 • Obsah sdělení - hlavní sdělení (míra podrobnosti popisu záleží na konkrétní situaci),
 • Metoda, způsob (prezentace, dokument apod.), jak často,
 • Hodnocení - dosáhli jsme stanoveného cíle?

3. Poznámky, reference

Dohnal, J. - Kurz MI-CIO - přednášky k pracovní síle v IT - (Fakulta informačních technologií, ČVUT 2014),

Dohnal, J., Příklenk, O. - CIO a podpora byznysu - (Grada Publishing 2011) - ISBN9788024740508