Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Existují problémy v komunikaci IT s byznysem
Existují problémy v komunikaci IT s byznysem
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S002
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-03-23
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak definovat a řešit hlavní problémy v komunikaci?
 2. Jak správně vytvořit komunikační plán?
 3. Jaké jsou důsledky špatné komunikace mezi byznysem a IT?
 4. Jaké jsou v priority v řešení špatné komunikace?
 5. Kdo bude zodpovědný za řešení problémů v komunikaci?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
 • Spolupráce manažerů byznysu a IT - CIO a CMO (U005B ),
 • Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO (U008A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Komunikace IT s byznysem má vycházet z připraveného komunikačního plánu , který může být připraven pro různé dílčí scénáře, tj.:
  • Komunikační plán pro představenstvo,
  • Komunikační plán pro transformační program IT,
  • Komunikační plán pro změny priorit financování.
 • Nejčastěji podceňovanou částí komunikačního plánu je hodnocení komunikace .
 • Příprava komunikace s byznysem je pro výsledek zcela zásadní a přesto je její formální stránka podceňována.
 • Běžný životní scénář často vypadá tak, že sdělení vedení firmy, představenstvu, CEO je třeba připravit velmi rychle. To pak často končí chaoticky připravenou sekvencí slajdů s velmi negativním výsledkem jednání.
 • Komunikační plán zavádí formální pořádek , minimalizuje chaos a je pro CIO oporou. Je v něm vždy definováno:
  • Cíl komunikace, čeho chceme dosáhnout,
  • Kdo komunikuje - CIO, IT manažer, člen týmu apod.,
  • Adresát komunikace - představenstvo, manažer byznysu, uživatel IT služby v byznysu,
  • Obsah sdělení - hlavní sdělení (míra podrobnosti popisu záleží na konkrétní situaci),
  • Metoda, způsob (prezentace, dokument apod.), jak často,
  • Hodnocení - dosáhli jsme stanoveného cíle?
4. Poznámky, reference