Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO
Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U008A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.9
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO“ – cíl, účel
 • CIO prostřednictvím kompetence leadershipu vytváří a posiluje důvěru byznysu k IT a přesvědčí manažery byznysu o schopnosti IT spolupracovat při hledání odpovědí na základní strategické otázky byznysu . Současně vede tým IT ke spolupráci s manažery byznysu.
2. Obsah úlohy
 • Byznys bude IT důvěřovat, pokud bude IT spolehlivé, bude mít tým s velkou reaktivitou (agility) a transparentní náklady na IT kalkulované jako součást příslušných procesů byznysu.
 • Ledaership – manažerská kompetence . Kompetence obecně vyjadřují, jak si pracovník povede na konkrétním místě při spolupráci s konkrétními lidmi, tedy jinak řečeno, jak je kompetentní pro konkrétní pracovní zařazení. Vyjadřují tedy, „jak úspěšně bude CIO svoji práci dělat“.
 • Zajištění dodávky služeb IT je prvým úkolem CIO. To je však pouze podmínka nutná, nikoliv však postačující.
 • Druhá část úkolu CIO spočívá v  řízení vztahů s byznysem .
 • Jakýkoliv nástroj řízení IT, jakákoliv metodika se ovšem neprosadí bez důsledné manažerské práce. Leadership CIO je nezbytná manažerská kompetence , která CIO umožní přesvědčit manažery byznysu ke kooperaci s IT. Při její realizaci CIO pak využívá manažerské nástroje, jako jsou strategie IT navazující na strategii byznysu, IT Governance a další.
 • CIO bude úspěšný a úloha bude naplněna pouze tehdy, bude-li CIO schopen uplatněním leadershipu přesvědčit manažery byznysu a stejně tak i tým IT ke spolupráci na hledání odpovědí na základní otázky :
  • Jak bude IT reagovat na změněnou strategii byznysu a na nový byznys model?
  • Jak bude IT budovat obchodního ducha týmu IT, aby mohl podporovat byznys?
  • Jak bude hledat kandidáty vhodné pro řízení vztahů s byznysem?
  • Jak bude hledat kandidáty pro řízení vztahů s dodavateli a zákazníky?
  • CIO uplatňuje leadership při každém jednání s byznysem a přirozeně při vedení týmu IT.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem úspěchu v této úloze je kvalita leadershipu CIO. Ta je dána schopností CIO kolem sebe vybudovat tým, jehož členové stejně jako on sám budou vykazovat dobrou úroveň kompetencí na podporu byznysu a sociálních kompetencí. Budou tedy schopni:
  • spolupracovat v týmu,
  • čelit výzvám vyplývajícím z nároků byznysu a často současně omezovaných zdrojů,
  • budou umět komunikovat s vrcholovým managementem, rychle se orientují v úkolech managementu a budou schopni argumentovat při hledání správného řešení a role IT v něm,
  • budou respektováni vrcholovým managementem, managementem byznysu i svými podřízenými,**projdou různými funkcemi v IT, ale i jinde v podniku,
  • podávat stabilní vysoký výkon.
4. Doporučené praktiky
 • Účast CIO na pravidelných poradách managementu,
 • Jasně navržený komunikační plán, tlak CIO na jeho dodržování.
5. “Vytváření důvěry byznysu k IT a leadership CIO“ - klíčové aktivity
 • Přiřazení kompetencí pro podporu byznysu a kompetencí sociálních jednotlivým členům vedení IT - revize struktury kompetencí vedení IT minimálně při komplexním hodnocení týmu IT ale pokud možno častěji. Vytvoření plánu školení a coachingu pro členy vedení IT,
 • Revize kompenzačního programu členů vedení IT - kompenzační program členů vedení IT - mimo jiné – také motivuje členy vedení IT k rozvoji kompetencí pro podporu byznysu a kompetencí sociálních pro vedení IT,
 • Organizace porad CIO se členy vrcholového vedení podniku:
  • Účast CIO na formálních plánovaných poradách vrcholového vedení podniku,
  • Aktivní úsilí CIO o sjednání osobních neformálních schůzek s jednotlivými členy vrcholového vedení podniku (u kávy, jiné neformální prostředí).