Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení
Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře, otázky, problémy, požadavky

Kvalita řízení výkonnosti IT a jeho exaktnost je reflektována především v metrikách IT. Ty však nelze chápat izolovaně, je důležité řídit IT jako součást byznysu podniku. V této souvislosti je třeba řešit následující otázky:

  1. Jak nastavit systém metrik pro hodnocení výkonnosti IT?
  2. Jak definovat vztahy mezi IT metrikami a metrikami byznysu?
  3. Jak zkvalitnit úroveň komunikace mezi vedením IT a vedením firmy?
  4. Kdo bude zodpovědný za kvalitu a výkonnost jednotlivých součástí podnikové informatiky?
  5. Jak formulovat informační strategii, aby co nejlépe vyhovovala potřebám podniku?
  6. Jak sladit rozvoj informatiky a aktuální byznys model podniku?

2. Doporučení, praktiky

Podstatná část řešení tohoto scénáře je proto uvedena ve skupině úloh TG001 IT jako součást byznysu a zejména v úloze U011A : Propojení metrik byznysu a metrik IT.