Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Scénáře : Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení
Existují problémy výkonnosti IT, je nutné zvýšit exaktnost řízení
Kód scénáře

Standardní kód scénáře v MBI.

:
S001
Autor

Jméno a příjmení autora

:
Dohnal, J. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-11-15
Popis scénáře, hlavní problémy a otázky

Popis podstaty a obsahu scénáře, specifikace hlavní problémů a otázek k řešení scénáře

1. Obsah scénáře - otázky a problémy:
 1. Jak nastavit systém metrik pro hodnocení výkonnosti IT?
 2. Jak definovat vztahy mezi IT metrikami a metrikami byznysu ?
 3. Jak zkvalitnit úroveň komunikace mezi vedením IT a vedením firmy?
 4. Kdo bude zodpovědný za kvalitu a výkonnost jednotlivých součástí podnikové informatiky?
 5. Jak formulovat informační strategii , aby co nejlépe vyhovovala potřebám podniku?
 6. Jak sladit rozvoj informatiky a aktuální byznys model podniku?
2. Řešení v úlohách MBI:
 • Zajištění znalostí IT o podnikové ekonomice (U002A ),
 • Řízení komunikace vedení IT s byznysem (U005A ),
 • Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu (U006A ),
 • IT podpora při změnách provozního modelu byznysu (U007A ),
 • Propojení metrik byznysu a metrik IT (U011A ).
3. Doporučení, praktiky
 • Kvalita řízení výkonnosti IT a jeho exaktnost je reflektována především v metrikách IT. Ty však nelze chápat izolovaně, je důležité řídit IT jako součást byznysu podniku.