Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu
Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U006A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.6
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je zajistit využití potenciálu IT při reakci podniku na nové příležitosti , ale i na nová rizika na strategické úrovni.
2. Obsah úlohy
 • Byznys model definuje propojení mezi a)cíli byznysu, b)z nich vycházející strategií byznysu a c)provozním modelem podniku.
 • Samotný provozní model byznysu je pak realizován v enterprise architektuře . Ta je složena z architektury procesů byznysu, které jsou podporovány architekturou aplikací IT (tedy jejími jednotlivými aplikacemi) a ty jsou provozovány na technologické architektuře IT využívané v organizaci,
 • K ověření byznys modelu podniku existuje více přístupů. Jako velmi efektivní a přehledný způsob může CIO využít kontrolu devíti stavebních prvků byznys modelu (podle Osterwalder,A, Pigneur,Y.:Business Model Generation, 2010, WILEY,ISBN 978-0470-87641-1).
 • Tento koncept je velmi úspěšný a má řadu citovaných aplikací ve všech segmentech trhu.
 • Takto strukturovaný byznys model obsahuje :
  • zákaznické segmenty,
  • hodnototvorné nabídky,
  • obchodní kanály,
  • vztahy se zákazníky,
  • zdroje příjmů,
  • klíčové zdroje (aktiva),
  • klíčové činnosti,
  • klíčová partnerství,
  • strukturu nákladů.
 • U každé z uvedených částí takto vytvořeného byznys modelu může CIO s vedením podniku kontrolovat, zda a v jaké kvalitě podporuje IT příslušné byznys procesy a jak vyhovuje v této souvislosti existující strategie byznysu. CIO tímto způsobem bude spolupracovat na formulaci dalších strategických záměrů na úrovni celého podniku, což zásadním způsobem posiluje postavení informatiky v organizaci.
3. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je dobrá znalost vedení IT v problematice byznys modelů (viz úloha U002A ),
 • Na straně byznysu je nutnou podmínkou ochota ke změnám a dobrá znalost obchodního prostřední v segmentu, kde podnik operuje.
4. “Spolupráce IT na tvorbě byznys modelu“ - klíčové aktivity
 • IT a zákaznické segmenty - vymezení zákaznických segmentů a příležitostí pro uplatnění potenciálu IT v nich,
 • IT a hodnotové nabídky - vymezení hodnotových nabídek a analýza možností, jak je zvyšovat s využitím IT služeb (např. podporou projektů při instalaci nabízených produktů, využitím konfigurátorů výrobků na webu atd.),
 • IT a kanály - definují se obchodní kanály a využití online kanálů na bázi aplikací a nástrojů eBusinessu,
 • IT a vztahy se zákazníky - specifikace řízení vztahů se zákazníky a definování požadavků na funkcionalitu aplikací CRM, včetně tzv. „Social CRM“,
 • IT a zdroje příjmů - definují se možné zdroje příjmů z IT, tj. přímým prodejem IT produktů a zejména IT služeb (např. podporou při řešení zákaznických projektů), nebo příjmů jako přidané hodnoty k základním produktům a službám (např. IT podpora při navrhování nábytku, IT komponenty vozidel apod.),
 • IT a klíčové zdroje - definování klíčových zdrojů pro provoz a rozvoj IT, a to jak interních, tak externích na bázi outsourcingu, resp. cloudových řešení,
 • IT a klíčové činnosti - definování klíčových činností IT na základě popisu byznys modelu (koncept dle Osterwalder,A, Pigneur,Y.:Business Model Generation, 2010, WILEY,ISBN 978-0470-87641-1),
 • IT a klíčová partnerství - určení klíčových partnerství v IT, tj. partnerů na straně zákazníků, na straně dodavatelů IT, tak na straně přímo nebo nepřímo kooperujících firem v oblasti IT,
 • IT a struktura nákladů - vymezení základní struktury nákladů pro jejich další sledování a analýzy, např. podle nákladových druhů, podle činností, podle IT služeb, podle dodavatelů apod.