Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Úloha : Propojení metrik byznysu a metrik IT
Propojení metrik byznysu a metrik IT
Kód úlohy

Standardní kód úlohy v MBI.

:
U011A
Autor návrhu úlohy

Jméno a příjmení autora úlohy

:
Dohnal, J. (KIT, VŠE), Krejčí, P. (KSI, FIT, ČVUT)
Datum poslední úpravy

Datum poslední úpravy úlohy ve tvaru rrrr.mm.dd.

:
2013-10-17
Předpokládaná pravděpodobnost užití v praxi

Předpokládaná pravděpodobnost užití úlohy v praxi, hodnoty 0 - 1. Např. 0,7 - úlohu lze využít v 7 z 10 podniků. Hodnoty jsou průběžně testovány a upřesňovány na základě anket a průzkumů.

:
0.5
Charakteristiky úlohy

Charakteristiky úlohy

1. “Propojení metrik byznysu a metrik IT“ – cíl, účel
 • Cílem úlohy je definovat, jak CIO a manažeři byznysu ve vzájemné spolupráci aktualizují metriky byznysu a metriky IT. S využitím těchto metrik ověřují, jak se mění potřeby byznysu a jak byznys využívá nákladů vynaložených na IT.
2. Obsah úlohy
 • V každé organizaci lze vytvořit metriky byznysu zaměřené na náklady na pracovníky, na transakce byznysu a na výsledky těchto transakcí. Ty pak poslouží pro analýzy a hledání příležitostí k dalšímu zlepšování výkonu.
 • Metriky byznysu jsou typicky tvořeny pro oblasti produkce, SCM, obchodu a marketingu, CRM, IT, financí a účetnictví, lidských zdrojů.
 • Nejčastěji metriky sledují např. jako náklady jako procenta z obratu, náklady na jednoho zaměstnance, náklady jako procenta z provozních nákladů (OPEX), rozložení rozpočtu IT do jednotlivých kategorií, atd.
 • K nim je třeba hledat odpovídající metriky IT .
3. Metriky využívané v úloze
 • Metriky řízení IT služeb (IG100 ),
 • Metriky řízení rozvoje IT služeb (IG500 ),
 • Metriky finančního řízení podniku (IGQ0 ),
 • Metriky řízení prodeje v podniku (IGQ1 ).
4. Podmínky úspěšnosti úlohy
 • Předpokladem je zájem vedení podniku o přesné sledování výkon u a spotřeby zdrojů IT,
 • Náklady na nastavení systémů metrik a zejména jejich zjišťování a sledování by neměly přesáhnout efekty, které přinesou. Je tedy účelné měřit a sledovat, co je účelné a co se skutečně v řízení IT i podniku reálně využije.
5. “Propojení metrik byznysu a metrik IT“ - klíčové aktivity
 • Definování systému klíčových metrik IT v relaci k byznysu - definování systému klíčových metrik IT v relaci k systému metrik celého podniku. Každá z metrik má být definována řadou podstatných atributů a současně hledisek, podle kterých bude sledována a analyzována. Podstatnou součástí návrhu metrik je určení zdrojů (např. databází, aplikací), z nichž se budou hodnoty metrik čerpat,
 • Definování způsobů vyhodnocování a užití metrik - návrh metrik nemůže být samoúčelný. Musí být proto určeno, jakým způsobem budou využity v manažerských rozhodováních a jakým způsobem budou vyhodnocovány. Jednou z cest vyhodnocování metrik je návrh funkcionality analytických aplikací.