Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT služeb
Metriky řízení IT služeb
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Poznámka:
  • Celkový přehled metrik zařazených do skupiny je v přiloženém PDF dokumentu (viz ikonky v záhlaví stránky).
2. Přehled podskupin metrik
  • Základní metriky IT služeb (ISG100 ),
  • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ),
  • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ),
  • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ),
  • Metriky průběhu penetračního testování (ISG180 ).