Toto je objekt systému MBI.

MBI (Management Byznys Informatiky) je portál obsahující zobecněná řešení v řízení provozu a rozvoje IT, resp. podnikové informatiky.

Pokud máte zájem získat více informací o tomto objektu (vazby na další objekty, přílohy, apod.), ale i získat mnoho dalších užitečných materiálů, můžete tak učinit ZDE / (registrace je bezplatná).

Skupina metrik : Metriky řízení IT služeb
Metriky řízení IT služeb
Kód skupiny metrik

Standardní kód skupiny metrik v MBI

:
IG100
Popis, obsahové vymezení

Obsahové vymezení skupiny metrik

1. Přehled podskupin metrik řízení IT služeb:
 • Základní metriky IT služeb (ISG100 ):
  • Počet poskytovaných IT služeb (I101 ), Objem nákladů na IT služby (I102 ),
  • Počet připravených a realizovaných SLA (I103 ), Počet SLA vyžadujících změny (I104 ),
  • Objem bonusů za IT služby (I105 ), Objem sankcí za IT služby (I106 ),
  • Počet odhalených chyb při testování služby (I107 ),
 • Metriky plánování IT služeb (ISG120 ) :
  • Počet IT projektů, plánovaných, řešených (I121 ), Pracnost IT projektů v člověkodnech (I122 ),
  • Objem nákladů na plánované IT projekty v tis. Kč (I123 ),
  • Rozpracovanost IT projektů (I124 ), Objem údržby v člověkodnech (I125 ),
  • Metriky konkrétních IT projektů (I126 ),
 • Metriky řízení kvality IT služeb (ISG140 ) :
  • Úroveň uživatelské, resp. zákaznické spokojenosti s IT službami (I141 ), Počet IT služeb se zajištěnou kvalitou (I142 ),
  • Doba nedostupnosti IT služeb (I143 ), Doba provozuschopnosti IT služby, (Uptime (I144 ), Doba odezvy IT služby (I145 ),
  • Průchodnost (Throughput) IT služby (I146 ), Měřítko vyřešení, Resolution rate (I147 ), Měřítko RFC implementace (I148 ),
  • Rozsah komunity služby (I149 ), API pokrytí (I150 ), Testování služby (I151 ),
 • Metriky bezpečnosti IT služeb (ISG160 ) :
  • Počet bezpečnostních incidentů (I161 ),
  • Rozsah zajištění úrovně bezpečnosti IT služeb v % (I162 ), Počet IT služeb se zdokumentovanými riziky (I163 ),
  • Finanční náklady na bezpečnost IT služeb (I165 ),
  • Počet pracovníků, kteří absolvovali školení bezpečnosti (I166 ),
  • Počet systémů (aplikací) s plány na obnovu a scénáři nouzového provozu (I167 ),
  • Rozsah bezpečnosti serverů v % (I168 ), Backup pokrytí (I169 ),
 • Metriky průběhu penetračního testování (ISG180 ):
  • Počet nálezů na systém (I181 ),
  • Počet uzavřených nálezů na systém (I182 ),
  • Náklady na implementaci nápravného opatření (I183 ),
  • Počet systémů s vysokou rizikovostí (I184 ),
  • Úspěšnost využití zranitelností v systému (I185 ),
  • Pokrytí infrastruktury penetračními testy (I186 ).
2. Využití metrik řízení IT služeb
 • Skupiny metrik se využívají v doméně Řízení IT služeb (DO100 ).
3. Dimenze pro analýzy metrik řízení IT služeb:

4. Využití metrik řízení IT služeb v aplikacích:
 • Analýzy kvality IT služeb (A104A ),
 • Sledování kvality IT služeb (A106A ),
 • Analýzy plnění SLA (A102A ),
 • Plánování portfolia IT projektů (A103A ),
 • Analýzy bezpečnosti IT (A105A ).